Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Nasz student wybrany wiceprzewodniczącym Parlamentu Studentów RP

float_intro: images-old/2015/Nagrody/wybory-psrp-malicki-ok.jpg

Adam Malicki, student IV roku Prawa Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, przewodniczący naszego Samorządu Studentów, został jednym z dwóch wiceprzewodniczących Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. To niezwykle prestiżowe wyróżnienie oznacza, że działania samorządu naszej uczelni zostały zauważone i docenione również poza jej murami.

Dla zwycięzcy głosowania głównym wyzwaniem będzie usystematyzowanie ewaluacji na polskich uczelniach. Dzięki temu organizacja będzie mogła przygotować informacje i poradniki, jak przygotować ewaluację oraz jak i w jakiej formie sprawnie przeprowadzać ją na wszystkich uczelniach w Polsce. Serdecznie gratulujemy!

Nasz przedstawiciel we władzach Parlamentu Studentów RP

Władze Parlamentu Studentów RP zostały wybrane 28 listopada 2020 r. podczas XXVI Zjazdu Delegatów w Warszawie. Nowym przewodniczącym organizacji, który wraz ze swoim zespołem obejmie jej stery w kadencji 2021–2022, został Mateusz Wojciech Grochowski.

Nowo wybrane władze wyznaczyły sobie na najbliższy czas ważne cele. – Plan działania organizacji na najbliższe miesiące skupi się na organizacji przebiegu zajęć dydaktycznych, pomocy samorządom studenckim w ich działaniach na swoich uczelniach oraz procedowaniu nowelizacji do Ustawy 2.0. – mówi nasz student wybrany na wiceprzewodniczącego Parlamentu. Wybranie go na to stanowisko jest docenieniem jego działalności na rzecz studentów nie tylko na Uniwersytecie SWPS, lecz także w PSRP. – Pozytywne zaopiniowanie przez Zjazd Delegatów mojej kandydatury na stanowisko wiceprzewodniczącego jest dla mnie wyjątkowo ważnym wydarzeniem. Jesteśmy nastawieni na owocną pracę i nową kadencję rozpoczynamy pełni energii i entuzjazmu – stwierdza.

Pozytywne zaopiniowanie przez Zjazd Delegatów mojej kandydatury na stanowisko wiceprzewodniczącego jest dla mnie wyjątkowo ważnym wydarzeniem.

W PSRP zajmę się przede wszystkim kwestią ewaluacji na uczelniach w Polsce – jak ją przygotować oraz jak i w jakiej formie sprawnie przeprowadzać ją na wszystkich uczelniach w Polsce. Mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli przygotować na ten temat informacje i poradniki.

Adam Malicki, wiceprzewodniczący Parlamentu Studentów RP

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Parlament Studentów RP jest niezależną ogólnopolską organizacją skupiającą wszystkie samorządy studenckie w kraju i reprezentuje środowisko studenckie przed organami Państwa Polskiego. Do zadań Parlamentu należy opiniowanie aktów prawnych dotyczących studentów oraz inicjuje projekty i działania na rzecz środowiska studenckiego, m.in. szkolenia i warsztaty. PSRP wspiera również działania pro studenckie, inspiruje międzynarodową wymianę studentów oraz aktywnie uczestniczy w międzynarodowym ruchu studenckim. https://psrp.org.pl/.

 

Zdjęcie: Parlament Studentów RP, FB