Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Prof. Igor Borkowski profesorem belwederskim

float_intro: images-old/2015/Nagrody/borkowski_profesor_belwederski.jpg

Prezydent RP nadał tytuł profesora Igorowi Borkowskiemu, dziennikarzowi, językoznawcy, redaktorowi wydawnictw medialnych, publicystycznych i naukowych z wrocławskiej filii naszej uczelni. Doceniono jego wybitne sukcesy naukowe, publikacje, prowadzone projekty badawcze oraz osiągnięcia w opiece nad dyplomantami. Prof. Borkowski wykłada na Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu SWPS, gdzie kształci przyszłych dziennikarzy, medioznawców, publicystów i z zakresu szeroko pojętej komunikacji wizerunkowej; pełni również rolę prodziekana ds. dydaktyki.   

Igor Borkowski

prof. Igor Borkowski – profesor nadzwyczajny nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, dziennikarz, redaktor wydawnictw medialnych, publicystycznych i naukowych. Zajęty tekstem i na nim zwykle skupiony: na czytaniu, na pisaniu, na redagowaniu, na zazdrości, gdy komuś uda się coś ze słów ulepić i to jest piękne (albo jakkolwiek inaczej działa). Jego zainteresowania naukowe dotyczą: języka propagandy i perswazji językowej, skuteczności w komunikowaniu, wpływu społecznego, współczesnego polskiego reportażu dziennikarskiego, tanatologii, antropologii komunikacji i edukacji medialnej.

Autor licznych aurtykułów naukowych, rozdziałów w monografiach oraz książek: Przez klasztorną kratę. studia z antropologii komunikacji zakonnej, Warszawa 2019, razem z s. Małgorzatą Borkowską OSB Porozmawiajmy jak Borkowska z Borkowskim, Kraków-Tyniec 2019, Ostatnie lato Pilc. Podręcznik praktycznego pisania reportażu, Wrocław 2012, Siostra śmierć. Studium komunikacyjno-kulturowe funeraliów kongregacji sióstr miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy 1855–2005, Wrocław 2008, Świt wolnego słowa. Język propagandy politycznej 1981–1995, Wrocław 2003. Redaktor prac zbiorowych, tj.: Reportaże wartościowe. Młode pióra o tym, co ważne, red. z W. Sitarzem i K. Sobierajską, Kraków 2018, Po prostu Osiecka. W 75. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej. Studia i materiały, Wrocław 2013, Reportaż bez granic? Teksty, warsztat reportera, zjawiska medialne, Wrocław 2010. Redaktor wielu numerów periodyku „Dziennikarstwo i Media”.

Jest związany z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, pracuje na Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, gdzie pełni funkcję prodziekana ds. dydaktyki. W kadencji 2020–2023 członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z twórczego pisania, kultury języka, warsztaty copyrightera i pisania dla mediów, seminaria dyplomowe czy storytelling.