Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Prof. Skowronek doktorem honoris causa SWPS

float_intro: images-old/zdjecia/helmut_skowronek.jpg

Prof. Helmut Skowronek, wybitny psycholog, były rektor Uniwersytetu w Bielefeld, otrzymał tytuł doktora honoris causa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (obecnie SWPS). 

O uroczystości

Senat SWPS podjął decyzję o przyznaniu tej najwyższej godności akademickiej prof. Helmutowi Skowronkowi jednomyślnie. W uzasadnieniu powołano się na wybitne osiągnięcia naukowe profesora w zakresie psychologii pedagogicznej, a także w badaniach interdyscyplinarnych łączących psychologię, socjologię i pedagogikę. – W tych obszarach badawczych profesor Skowronek jest niekwestionowanym autorytetem – mówi prof. Jan Strelau, prorektor ds. nauki w SWPS. – Jako były prorektor i rektor Uniwersytetu w Bielefeld zapraszał na dłuższe

 

pobyty w tej uczelni wielu polskich uczonych i doktorantów, których otaczał szczególną opieką. Ustanowił z prywatnych pieniędzy fundusz, z którego odsetek przyznawane są corocznie stypendia dla studentów i doktorantów SWPS – uzupełnia prof. Strelau.

Uroczystość wręczenia doktoratu honoris causa odbyła się 18 marca w warszawskiej siedzibie uczelni przy ul. Chodakowskiej 19/31 (aula S305, godz. 15.30). 

Profesor Helmut Skowronek

Prof. Helmut Skowronek urodził się 31 października 1931 r. we Wrocławiu. W 1946 r. wraz z rodzicami został wysiedlony do Niemiec i zamieszkał na wsi, blisko Hanoweru. Do tego miasta przeniósł się w 1951 r. Dla celów zarobkowych podjął pracę jako górnik, aby zapewnić sobie warunki materialne do wszczęcia studiów psychologicznych i pedagogicznych na Uniwersytecie w Getyndze. Tutaj w 1957 r. uzyskał dyplom psychologa, a po roku pracy w Instytucie Psychologii podjął działalność praktyczną.

Pracował w poradni dla dzieci i jako nauczyciel psychologii po czym wrócił ponownie na Uniwersytet w Getyndze jako wykładowca psychologii wychowawczej. W 1967 r. uzyskał na tymże uniwersytecie stopień naukowy doktora. W 1969 r. przeniósł się do Uniwersytetu w Hamburgu gdzie pracował jako wykładowca, a od 1970 r. jako profesor nadzwyczajny. Po dwóch latach opuścił tę uczelnię by podjąć pracę w nowo powołanym Uniwersytecie w Bielefeldzie, gdzie powierzono mu kierownictwo stworzonej przez niego Katedry Psychologii Wychowawczej.

W 1983 r. Senat powołał go na funkcję prorektora do spraw nauczania i edukacji dorosłych. Tę funkcję pełnił przez dwie kadencje, po czym w latach 1992-1996 był rektorem tego uniwersytetu. W czasie jego kadencji i z jego inicjatywy powstał Interdyscyplinarny Instytut Badań nad Konfliktami i Przemocą. Po przejściu na

  

emeryturę kolejny rektor Uniwersytetu w Bielefeldzie powierzył profesorowi Skowronkowi misję wzbogacenia i rozszerzenia kontaktów z uczelniami Europy środkowej i wschodniej. Profesor Skowronek pełnił wiele funkcji w zakresie organizacji nauki w skali całego kraju. Między innymi był członkiem Niemieckiej Rady ds. Nauki (Deutsche Forschungs Gemeinschaft), gdzie pełnił funkcję eksperta w zakresie nauk edukacyjnych, był przewodniczącym Rady Naukowej Niemieckiego Instytutu Edukacji Dorosłych (lata 1989-1997), a w ostatnich latach (1999-2009) przewodniczącym regionalnej grupy Towarzystwa Niemiecko-Izraelskiego.

O działalności naukowej profesora Skowronka w dużym stopniu zadecydowała problematyka będąca przedmiotem jego rozprawy doktorskiej pt. „Kognitive Prozesse und kognitive Strukturen – psychologische Grundlagen einer Didaktik der Denkerziehung" („Procesy i struktury poznawcze – psychologiczne podstawy dydaktyki kształcenia myślenia").

SWPS jest jedyną uczelnią niepubliczną w Polsce, która posiada jednocześnie 4 uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach: psychologia (w Warszawie i we Wrocławiu), socjologia i kulturoznawstwo oraz 2 uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinach: psychologia i kulturoznawstwo.