Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Dr hab. Piotr Tadeusz Kwiatkowski profesorem belwederskim

float_intro: images-old/2015/Nagrody/profesura-kwiatkowski.jpg

Prezydent RP nadał tytuł profesora naszemu wykładowcy Piotrowi Tadeuszowi Kwiatkowskiemu, socjologowi, badaczowi opinii publicznej i rynku, prowadzącemu badania w Instytucie Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS. Ten najwyższy tytuł naukowy jest nadawany w uznaniu wybitnego dorobku naukowego, prowadzonych projektów badawczych, prestiżowych publikacji oraz opieki nad dyplomantami. Prof. Kwiatkowski w pracy naukowej koncentruje się na badaniach o pamięci zbiorowej rozwijającej się na pograniczu nauk społecznych, politycznych i nauk o kulturze.

 Piotr Kwiatkowski

prof. dr hab. Piotr Tadeusz Kwiatkowski – socjolog, badacz opinii publicznej i rynku. Stopień doktora socjologii uzyskał na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (1985, promotor prof. dr hab. Jerzy Szacki) oraz doktora habilitowanego (2008). Pracownik naukowy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (1980–1995), adiunkt, a następnie wicedyrektor w Centrum Badania Opinii Społecznej w Warszawie (1986–1991). W 2009 r. powrócił do pracy akademickiej na stanowiska profesora w Instytucie Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (2015–2018) oraz na Uniwersytecie SWPS (od 2009 r.). W pracy naukowej koncentruje się na badaniach pamięci zbiorowej rozwijającej się na pograniczu nauk społecznych, politycznych i nauk o kulturze. Kierował projektami: „Historia i teraźniejszość (CBOS, 1987), „Współczesne społeczeństwo polskie wobec przeszłości” (członek zespołu i kierownik badań empirycznych, KBN/ Instytut Badań Politycznych PAN, 2002–2005), „II wojna światowa w pamięci zbiorowej współczesnego społeczeństwa Polskiego” (Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, 2009), „Niepodległa ’18” (badania na temat funkcjonowaniu w pamięci zbiorowej odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r., Narodowe Centrum Kultury, 2016), „Publiczność muzeów” (Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów od 2017). Redaktor „Collective Memory and Social Transition in Poland”, wydania „International Journal of Sociology”, vol. 35, no. 4, Winter 2006–2007. Opublikował liczne artykuły naukowe i rozdziały w pracach zbiorowych oraz książki: „Społeczne ramy tradycji” (1992), „Przeszłość jako przedmiot przekazu” (współautor, 2006), „Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji” (2008), „Między codziennością a wielką historią. Druga wojna światowa w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego” (współautor, 2010), „Odzyskanie niepodległości w polskiej pamięci zbiorowej” (2018), „11.11.1918. Niepodległość i pamięć w Europie Środkowej” (współautor, 2018). Redaktor naczelny kwartalnika naukowego „Kultura i Społeczeństwo” (od 2019 r.).

W latach 1991–2017 pracował w firmach badania opinii i rynku. Współtwórca i wiceprezes zarządu firmy Pentor Research International (1991–2010), prezes zarządu TNS Polska (2011–2016), dyrektor i członek Global Board firmy Kantar Public (2016–2017). W czasie pracy w sektorze badań rynkowych należał do inicjatorów budowania instytucjonalnych ram rozwijającej się po 1989 r. branży badań opinii i rynku. W latach 2001–2005 był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej OFBOR (Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku), a przez 6 lat (2008–2012 i 2014–2016) pracował społecznie w zarządzie tej organizacji. Działając w OFBOR, należał do grona inicjatorów i uczestników prac związanych z PKJPA – Programem Kontroli Jakości Pracy Ankieterów promującym polskie standardy jakości realizacji badań rynku i opinii społecznej w terenie.

Członek stowarzyszeń: PTS – Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (od 1980 r.), PTBRiO – Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii (od 2010 r.), Stowarzyszenia Autorów ZAiKS – sekcji autorów dzieł naukowych (od 2016 r.), MSA – Memory Studies Association (od 2017 r.).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z badań mediów, badań dla biznesu, metodologii badań ZZL, społeczne paradygmaty w ZZL.