Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Uniwersytet SWPS partnerem inicjatywy New European Bauhaus

float_intro: images-old/2015/Nagrody/partenerem_new_european_bauhaus.jpg

Uniwersytet SWPS jako pierwsza uczelnia w Polsce i druga instytucja z naszego kraju został włączony do grona partnerów ważnej inicjatywy Komisji Europejskiej New European Bauhaus. To kreatywny interdyscyplinarny ruch, którego celem jest współpraca przedstawicieli różnych dziedzini, m.in. sztuki, kultury, nauk społecznych, technologii na rzecz zrównoważonego, przyjaznego dla środowiska projektowania, dostosowanego do lokalnych potrzeb i dostępnego dla każdego. Nowy Europejski Bauhaus powstał, by realizować założenia Europejskiego Zielonego Ładu w przestrzeni mieszkalnej, łączyć ludzi dla wspólnego budowania zrównoważonej i inkluzywnej przyszłości pięknej dla oka, rozumu i ducha. Niezmiernie się cieszymy, że nasi studenci – nie tylko wzornictwa i studiów projektowych – będą mogli wziąć udział w tym wyjątkowym, zaangażowanym społecznie wyzwaniu.

Projektowanie przyszłości – ekologicznej, zrównoważonej, niewykluczającej

W ramach partnerstwa Uniwersytet SWPS planuje zrealizować trzy działania:

  1. przeprowadzić cykl pięciu spotkań warsztatowych (po jednym w każdym kampusie) dla przedstawicieli samorządu, lokalnego biznesu i organizacji pozarządowych, z aktywnym udziałem naszych studentów i studentek oraz wykładowczyń i wykładowców,
  2. dokonać przeglądu polskich przemysłów kreatywnych – od warsztatów rzemieślniczych po najbardziej innowacyjne startupy,
  3. stworzyć mapę wizualną sztuki, rzemiosła, wzornictwa i architektury obejmującą Europę Środkową.

Wniosek o partnerstwo przygotował zespół w składzie: dr Karol Murlak, dr Agnieszka Jacobson-Cielecka, Katarzyna Kamińska oraz Grzegorz Rzeźnik.

Nowe projektowanie ma realizować cele Europejskiego Zielonego Ładu, przyczyniać się do osiągnięcia przez Europę neutralności klimatycznej maksymalnie do 2050 r. oraz opierać się na gospodarce o obiegu zamkniętym, produkującej minimum odpadów, przeciwdziałającej degradacji różnorodności biologicznej.

organizatorzy New European Bauhaus

New European Bauhaus

Nowy Europejski Bauhaus to kreatywny interdyscyplinarny ruch, który właśnie powstaje i do którego może się przyłączyć każdy z nas. Jest platformą dla eksperymentów i komunikacji, ułatwiająca współpracę twórców, którzy chcą projektować nasze przyszłe warunki i styl życia.

  • To most między światem nauki i technologii a światem kultury i sztuki.
  • To zaproszenie do zmiany perspektywy i do postrzegania wyzwań związanych z zieloną i cyfrową transformacją jako możliwości zmiany naszego życia na lepsze.
  • To świeże podejście do opracowywania innowacyjnych rozwiązań dla złożonych problemów społecznych w drodze współtworzenia. Inicjatywa ma na celu kształtowanie naszego myślenia, zachowania i rynków z perspektywy nowych podejść do stylu życia i budownictwa, również przez zmiany w zamówieniach publicznych.

Nowy Europejski Bauhaus:

  • Ułatwi kontakty między mieszkańcami, ekspertami, przedsiębiorstwami i instytucjami oraz dyskusje na temat tworzenia przyszłych przestrzeni mieszkalnych, by były bardziej przystępne cenowo i dostępne dla wszystkich. 
  • Zmobilizuje projektantów, architektów, inżynierów, naukowców, studentów i kreatywne umysły w różnych dyscyplinach do nowego spojrzenia na zrównoważony styl życia w Europie i na świecie.
  • Dążyć będzie do poprawy jakości naszego codziennego życia. Podkreślać będzie zalety prostoty, funkcjonalności i obiegu zamkniętego materiałów, nie pomijając potrzeby komfortu i atrakcyjności w codziennym życiu.
  • Zapewni pomoc finansową na innowacyjne pomysły i produkty w drodze ogłaszanych ad hoc zaproszeń do składania wniosków oraz za pośrednictwem programów ujętych w wieloletnich ramach finansowych.

Dowiedz się więcej o inicjatywnie tutaj »