Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Andrzej Kondratowicz członkiem Rady TEP

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/kondratowicz.jpg

 

27 kwietnia 2016 r. odbyło się Walne Zebranie Towarzystwa Ekonomistów Polskich, na którym dokonano wyboru władz Towarzystwa na nową, dwuletnią kadencję. Członkiem Rady (organu pełniącego funkcję zarządu) został dr hab. Andrzej Kondratowicz, profesor Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS. Przewodniczącym Rady został Andrzej Rzońca, a w skład Rady weszli znani ekonomiści: Ewa Balcerowicz, Jerzy Pruski, Urszula Skorupska, Julia Patorska i Marek Radzikowski.

Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP)

Zasadniczym celem TEP jest rozwój nauk ekonomicznych, popularyzowanie wiedzy ekonomicznej, wyjaśnianie zjawisk gospodarczych i społecznych współczesnego świata, dyskusja nad kształtowaniem się ładu gospodarczego w Polsce i świecie oraz wspieranie rozwoju ekonomistów młodego pokolenia.

Towarzystwo skupia ekonomistów o orientacji wolnorynkowej, opowiadających się za wolnością gospodarczą i ograniczonym zakresem interwencji państwa w sferę gospodarczą.

TEP nie jest i nie stara się być organizacja masową. Natomiast siłą kompetencji i zaangażo-wania jego członków stara się wpływać na sposób myślenia o gospodarce, tak na szczeblu profesjonalnym, jak i w życiu publicznym.

Strefa wideo


 

Prezentacja Raportu Wolności Gospodarczej Świata 2013 – Fraser Institute i Centrum im. Adama Smitha.

dr hab. Andrzej Kondratowicz

    Nasz kanał na YouTube

Prof. Andrzej Kondratowicz

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych (UW), doktorat (UW), magisterium UW i State University of New York @ Stony Brook. 
Członek Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN, członek założyciel Towarzystwa Ekonomistów Polskich, Rady Centrum im. Adama Smitha w Warszawie, Światowej Sieci Wolności Gospodarczej przy Fraser Institute w Vancouver, ISNIE (International Society for New Institutional Economics), Loży PL-US.
Były prorektor Olympus Szkoły Wyższej w Warszawie (1995-2007), stypendysta NATO, Fundacji Kościuszkowskiej (USA), IREX (USA), British Council oraz Bosch Stiftung i Körber Stiftung (Niemcy), absolwent Salzburg Seminar in American Studies, visiting professor w University of Sussex w Brighton, UK. profesor na WYdziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS.
Autor wydanej w 2013 książki Wolność gospodarcza. Pomiar, percepcja, zmiany instytucjonalne, Warszawa: TEP.