Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Najlepszy start zawodowy absolwentów Wydziału Prawa

float_intro: images-old/2015/Blog/absolwenci_2.jpg

Uniwersytet SWPS bardzo dobrze przygotowuje studentów prawa do wejścia na rynek pracy. Monitoring MNiSW pokazał, że adepci prawa kształceni na naszej uczelni najszybciej znajdują pracę po studiach i otrzymują najwyższe wynagrodzenie spośród wszystkich absolwentów tego kierunku w Polsce.

Absolwenci cenieni przez pracodawców

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego sprawdziło kariery zawodowe osób, które ukończyły studia w 2014 r. Jak wynika z monitoringu Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA), osoby z dyplomem Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS znajdują pracę w niespełna miesiąc i zarabiają najwięcej – ich średnia pensja zaraz po studiach wynosi 3 628 zł brutto i jest o ponad 30% wyższa od płacy, jaką na starcie otrzymują absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego czy Akademii Leona Koźmińskiego. Więcej informacji »

Takie wyniki nie są dla nas zaskoczeniem. Coroczne badania tygodnika „Wprost” przeprowadzane wśród kadry zarządzającej 500 największych firm w Polsce pokazują, że Uniwersytet SWPS należy do grona uczelni, które cieszą sie największym uznaniem wśród przedsiębiorców. 
Więcej informacji o rankingu »

Praktyczny profil studiów

Absolwenci Uniwersytetu SWPS są cenieni na rynku pracy, ponieważ są dobrze przygotowani do rozpoczęcia kariery zawodowej. Studenci prawa poznają nie tylko kanon wiedzy prawniczej, lecz także warsztat pracy prawnika. Zdobywają praktyczne umiejętności niezbędne do profesjonalnego wykonywania tego zawodu.

W programie studiów położono szczególny nacisk na zajęcia warsztatowe, pracę na kazusach, naukę przygotowywania pism procesowych, praktycznego konstruowania umów, argumentacji prawniczej, dyskusji, negocjacji i mediacji oraz rozmowy z klientem. 

Studenci odbywają trzy obowiązkowe praktyki: w kancelariach prawnych, sądach i organach administracji publicznej, dzięki czemu już na studiach poznają specyfikę różnych zawodów prawniczych.

JEDYNE PRAWO WYRÓŻNIONE PRZEZ MNiSW

Studia prowadzone na Wydziale Prawa zostały nagrodzone przez MNiSW w konkursie na najlepsze programy kształcenia.
Doceniono nowoczesny model nauczania, praktyczny profil studiów, gotowość dostosowywania dydaktyki do potrzeb studenta, jakość oferowanych praktyk oraz skalę współpracy z pracodawcami.

Indwidualne podejście do studenta

Modułowa struktura programu studiów umożliwia swobodny dobór zajęć i dostosowanie ścieżki kształcenia do planów zawodowych studenta. Indywidualny tutor pomaga studentowi w rozpoznaniu i rozwijaniu właściwych umiejętności, wyborze odpowiedniego miejsca praktyk i wyspecjalizowaniu się w konkretnej dziedzinie prawa.

Wybitna kadra

Gwarancją dobrego przygotowania studentów do pracy prawnika są znakomici wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym: sędziowie, radcy prawni i adwokaci. Wśród nich są profesorowie: Jacek Sobczak – sędzia Sądu Najwyższego, Andrzej Szlęzak – senior partner w kancelarii prawnej Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak, Lech Gardocki – Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego w latach 1998-2010, Ryszard Czerniawski – były zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, oraz Bronisław Sitek – były prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.