Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Substytucje nazwisk Polaków w języku chińskim

float_intro: images-old/2015/Oferty-pracy/okladka-hryniewska-nazwiska-polakow-w-jez-chinskim.jpg

Wydawałoby się, że języki z różnych systemów kulturowych, uwarunkowań historycznych, stref geograficznych, przypominają dwie równolegle położone do siebie linie, które nigdy się nie spotkają. Wydawałoby się, że język polski i język chiński wiele wspólnego ze sobą nie mają i istnieją tak znaczące różnice, że na żadnym poziomie nie jest możliwy proces adaptacji elementów jednego języka do drugiego. Joanna Hryniewska w swojej publikacji przeczy tym tezom, udowadniając, że są możliwe substytucje polskich nazwisk w języku chińskim.

O substytucji nazwisk Polaków w języku chińskim słów kilka

Doktor Joanna Hryniewska w swojej dysertacji zatytułowanej „Substytucje nazwisk Polaków w języku chińskim” stawia sobie ambitny cel: pragnie zaprezentować w sposób ujednolicony współcześnie tworzone i użytkowane w języku chińskim adaptacje nazwisk Polaków. Swoją publikację podzieliła na cztery rozdziały poświęcone odrębnym zagadnieniom. Trzy z nich stanowią obszerny opis teoretyczny kwestii istotnych dla poruszanej tematyki.

W ostatnim rozdziale zawarto wyniki badań nad chińskimi substytucjami nazwisk polskich wraz z komentarzem i z punktu widzenia Czytelnika, ten rozdział właśnie szczególnie zasługuje na uwagę. Przedstawiono bowiem w nim wybrane metody, którymi posługują się badacznie w analizie substytucji polskich osobowych nazw własnych. Następnie zaprezentowano wyniki dotychczasowych badań autorki nad występującymi w języki chińskim adaptacjami nazwisk Polaków. 

Interesujący również jest załączony do opracowania aneks 8, czyli lista przykładowych nazwisk wraz z adaptacjami. Zaprezentowano w nim wszystkie przywołane w tekście jako przykłady adaptacje chińskie. Przyporządkowano je ułożonym alfabetycznie nazwiskom Polaków, które posłużyły za ich podstawę. 

400px hryniewska nazwiska polakow w jez.chinskimPublikacja ukazała się nakładem wydawnictwa ELIPSA przy wsparciu finansowym Uniwersytetu SWPS. 
Książka na stronie wydawnictwa »

Z recenzji dr. hab. Ireny Kałużyńskiej, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Na polskim rynku książek wciąż brakuje pracy przystępnie, obszernie i ciekawie opisującej różne zagadnienia związane z adaptacją nazw polskich w języku chińskim, chociaż coraz liczniejsza staje się grupa osób zainteresowanych tą tematyką. Monografia jest pionierska, bardzo interesująca i potrzebna, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, charakteryzujących się intensywnymi kontaktami pomiędzy polskim i chińskim społeczeństwem.

Książka zawiera bogaty materiał faktograficzny, wyprowadza interesujące wnioski, zarówno o znaczeniu teoretycznym, jak i praktycznym. Uzupełnienie pracy stanowi lista przykładowych nazwisk wraz z adaptacjami.

 

Wyszczególniono w niej wszystkie przywołane w tekście jako przykłady adaptacje chińskie. Przyporządkowano je ułożonym alfabetycznie nazwiskom Polaków, które posłużyły za ich podstawę Przydatność monografii dla polskich Czytelników, sinologów, onomastów, a także po prostu osób zainteresowanych innymi językami, kulturami czy narodami nie budzi wątpliwości.

 

O autorze

258 joanna hryniewska

dr Joanna Hryniewska

Jest absolwentką sinologii i turkologii na Uniwersytecie Warszawskim. Stopień doktora w dziedzinie językoznawstwa uzyskała w 2015 roku. Wykładała na Uniwersytecie Warszawskim i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Z Uniwersytetem SWPS związana jest od 2007 roku jako lektorka jęz. chińskiego. W 2015 roku objęła stanowisko adiunkta w Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej Uniwersytetu SWPS, gdzie prowadzi zajęcia z jęz. chińskiego i językoznawstwa sinologicznego oraz pełni funkcję Koordynatora Języka Chińskiego. Zajmuje się językoznawstwem sinologicznym, w szczególności onomastyką, fonetyką i fonologią oraz lingwistyką kognitywną.