Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Film – ciało – historia. Kino polskie lat sześćdziesiątych

float_intro: images-old/film-jachymek.jpg

Gra aktorska Ewy Krzyżewskiej wpisująca się w charakterystyczny dla kina lat sześćdziesiątych fenomen tzw. dziewczyn i kociaków, seks za Gomułki, sceny erotyczne, telewizyjne filmy grozy, wizja transhumanistycznej przyszłości w „Przekładańcu” Andrzeja Wajdy czy aktorstwo niezawodowe na przykładzie "Dziewczyn do wzięcia" Janusza Kondratiuka to tylko niektóre z tematów poruszonych w najnowszej książce „Film – ciało – historia. Kino polskie lat sześćdziesiątych” autorstwa dr. Karola Jachymka, filmoznawcy i kulturoznawcy.

Film – ciało – historia. Kino polskie lat sześćdziesiątych

Książka dr. Karola Jachymka, specjalisty w dziedzinie filmoznawstwa, w sposób panoramiczny prezentuje zagadnienie wizerunku ciała w polskiej kinematografii. Autor skupia się w niej na zjawiskach charakterystycznych dla kina okresu tzw. małej stabilizacji.

Przede wszystkim porusza problematykę erotyki, mody, urody, młodości, pracy i sportu, a także wątków fantastycznych oraz aktorstwa nieprofesjonalnego tego okresu. W pracy badawczej wykorzystuje  autorską metodę „filmu – ciała – historii”, która polega na badaniu rzeczywistości przez analizę filmowych wizerunków ciała. Autor dokonuje (re)konstrukcji atmosfery życia codziennego lat sześćdziesiątych i przygląda się tekstom kultury, które powstawały w tamtym czasie.

Lektura książki daje pełen przegląd obrazów ciała w polskiej kinematografii, a autor dowodzi, że ówczesne kino pełne jest wątków poświęconych właśnie tej tematyce. Jednocześnie odkrywa przed czytelnikami mniej znaną dotąd stronę obyczajowości lat sześćdziesiątych.

Z recenzji prof. Arkadiusza Lewickiego

Karolowi Jachymkowi udała się sztuka trudna – powiedział coś nowego o epoce, która doczekała się już mnóstwa opracowań i jest (pozornie) świetnie znana i naukowo rozpoznana. Praca ta skutecznie dowodzi, że można jeszcze odnaleźć w latach sześćdziesiątych dzieła i twórców zapomnianych lub konsekwentnie pomijanych, a także zinterpretować twórczość filmową sprzed pół wieku w sposób nowatorski i otwierający nieeksplorowane dotychczas pola i obszary badawcze

Z recenzji prof. Barbary Głębickiej-Gizy

Rozprawa Karola Jachymka jest niezwykle rzetelnym tekstem o filmie polskim lat sześćdziesiątych, dającym z jednej strony bardzo szeroką panoramę tego zjawiska, z drugiej zaś szereg pogłębionych i ciekawych analiz […]. Lata sześćdziesiąte definiowane przez film tego okresu jawią się – czego jak dotąd w piśmiennictwie poświęconym historii filmu zdecydowanie brakowało – jako epoka w istocie zróżnicowana i pełna wewnętrznych napięć

400px film jachymek Partnerem merytorycznym wydania jest Uniwersytet SWPS. Książka na stronie wydawcy »

O autorze

258 karol jachymek

dr Karol Jachymek

Kulturoznawca. Zajmuje się społeczną i kulturową historią codzienności oraz kinematografii (w szczególności polskim kinem popularnym i kinem okresu PRL-u), a także zagadnieniem filmu i innych przekazów (audio)wizualnych jako świadectw historycznych oraz problematyką ciała, płci i seksualności. Naukowo interesuje się nowymi perspektywami w prowadzeniu badań historycznych z wykorzystywaniem materiałów audiowizualnych, wpływem filmu na pamięć indywidualną i zbiorową, a także wszelkimi przejawami kultury popularnej (m.in. społeczno-kulturowymi kontekstami mediów społecznościowych, blogo- i vlogosferą czy tematyką lifestyle'u).