Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Film – ciało – historia. Kino polskie lat sześćdziesiątych

float_intro: images-old/film-jachymek.jpg

Gra aktorska Ewy Krzyżewskiej wpisująca się w charakterystyczny dla kina lat sześćdziesiątych fenomen tzw. dziewczyn i kociaków, seks za Gomułki, sceny erotyczne, telewizyjne filmy grozy, wizja transhumanistycznej przyszłości w „Przekładańcu” Andrzeja Wajdy czy aktorstwo niezawodowe na przykładzie "Dziewczyn do wzięcia" Janusza Kondratiuka to tylko niektóre z tematów poruszonych w najnowszej książce „Film – ciało – historia. Kino polskie lat sześćdziesiątych” autorstwa dr. Karola Jachymka, filmoznawcy i kulturoznawcy.

Film – ciało – historia. Kino polskie lat sześćdziesiątych

Książka dr. Karola Jachymka, specjalisty w dziedzinie filmoznawstwa, w sposób panoramiczny prezentuje zagadnienie wizerunku ciała w polskiej kinematografii. Autor skupia się w niej na zjawiskach charakterystycznych dla kina okresu tzw. małej stabilizacji.

Przede wszystkim porusza problematykę erotyki, mody, urody, młodości, pracy i sportu, a także wątków fantastycznych oraz aktorstwa nieprofesjonalnego tego okresu. W pracy badawczej wykorzystuje  autorską metodę „filmu – ciała – historii”, która polega na badaniu rzeczywistości przez analizę filmowych wizerunków ciała. Autor dokonuje (re)konstrukcji atmosfery życia codziennego lat sześćdziesiątych i przygląda się tekstom kultury, które powstawały w tamtym czasie.

Lektura książki daje pełen przegląd obrazów ciała w polskiej kinematografii, a autor dowodzi, że ówczesne kino pełne jest wątków poświęconych właśnie tej tematyce. Jednocześnie odkrywa przed czytelnikami mniej znaną dotąd stronę obyczajowości lat sześćdziesiątych.

Z recenzji prof. Arkadiusza Lewickiego

Karolowi Jachymkowi udała się sztuka trudna – powiedział coś nowego o epoce, która doczekała się już mnóstwa opracowań i jest (pozornie) świetnie znana i naukowo rozpoznana. Praca ta skutecznie dowodzi, że można jeszcze odnaleźć w latach sześćdziesiątych dzieła i twórców zapomnianych lub konsekwentnie pomijanych, a także zinterpretować twórczość filmową sprzed pół wieku w sposób nowatorski i otwierający nieeksplorowane dotychczas pola i obszary badawcze

Z recenzji prof. Barbary Głębickiej-Gizy

Rozprawa Karola Jachymka jest niezwykle rzetelnym tekstem o filmie polskim lat sześćdziesiątych, dającym z jednej strony bardzo szeroką panoramę tego zjawiska, z drugiej zaś szereg pogłębionych i ciekawych analiz […]. Lata sześćdziesiąte definiowane przez film tego okresu jawią się – czego jak dotąd w piśmiennictwie poświęconym historii filmu zdecydowanie brakowało – jako epoka w istocie zróżnicowana i pełna wewnętrznych napięć

400px film jachymek Partnerem merytorycznym wydania jest Uniwersytet SWPS. Książka na stronie wydawcy »

O autorze

258 karol jachymek

dr Karol Jachymek

Kulturoznawca. Zajmuje się społeczną i kulturową historią codzienności oraz kinematografii (w szczególności polskim kinem popularnym i kinem okresu PRL-u), a także zagadnieniem filmu i innych przekazów (audio)wizualnych jako świadectw historycznych oraz problematyką ciała, płci i seksualności. Naukowo interesuje się nowymi perspektywami w prowadzeniu badań historycznych z wykorzystywaniem materiałów audiowizualnych, wpływem filmu na pamięć indywidualną i zbiorową, a także wszelkimi przejawami kultury popularnej (m.in. społeczno-kulturowymi kontekstami mediów społecznościowych, blogo- i vlogosferą czy tematyką lifestyle'u).