Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Taktyka kryminalistycznych czynności dowodowych

float_intro: images-old/2015/Nowosci-wydawnicze/taktyka_kryminalistycznych_zestaw.jpg

Opierając naszą wiedzę o nauce kryminalistyki na filmach i serialach łatwo sformułować wniosek, że nie istnieje w niej niemożliwe. W serialach śledczy są w stanie zrekonstruować twarz ofiary nawet na podstawie małego fragmentu czaszki. Niestety, w prawdziwym świecie nie jest to możliwe, nie każda sprawa kończy się ujawnieniem sprawcy i jego ukaraniem. Monografia prawnicza „Taktyka kryminalistycznych czynności dowodowych” autorstwa dr. hab. Dariusza Jagiełły, prof. Uniwersytetu SWPS, odnosi się m.in. do trudnej pracy śledczych na miejscu zbrodni oraz wskazuje czynności kryminalistyczne które mogą potwierdzić lub zaprzeczyć winie podejrzanego.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Stanisława Hoca

Zajęcie się niniejszą problematyką może być interesujące i przydatne dla wielu Czytelników, w tym niezwiązanych z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Tematyka nie jest przedmiotem szerszego zainteresowania doktryny, wymagał dużej wiedzy kryminalistycznej i procesowej, a także umiejętnego wykorzystanie przykładów z praktyki.

Monografia może być szczególnie przydatna dla studentów, aplikantów, funkcjonariuszy Policji i innych służb zajmujących się ściganiem karnym, prokuratorów, sędziów, adwokatów, radców prawnych, doktorantów. Bowiem opracowanie zawiera wysokie wartości poznawcze, odnoszące się do ważnych kwestii taktyki kryminalistycznych czynności dowodowych.

Monografie prawnicze

Seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ja przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa). A tego – ze względu na brak miejsca – nie znajdziemy nawet w komentarzach.

taktyka kryminalistycznych czynności dowodowych wyróżnioneKsiążka została wydana nakładem Wydawnictwa C.H.Beck. Partnerem edycji jest Uniwersytet SWPS. 

 

O autorze

258 Dariusz Jagiello

Dr hab. Dariusz Jagiełło – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu SWPS, Prodziekan ds. nauki Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS, Kierownik Katedry Prawa Karnego. W latach 2007-2010 odbył aplikacje prokuratorską zakończoną złożeniem państwowego egzaminu prokuratorskiego. Od 2011 r. czynnie wykonuje zawód radcy prawnego; specjalizuje się w prawie karnym materialnym, prawie karnym procesowym oraz kryminalistyce.