Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Żywa sztuka, czyli kilka słów o publikacji Joanny Jeśman

float_intro: images-old/2015/Nowosci-wydawnicze/jesman-bioart.jpg

„Żywa sztuka” to najnowsza książka dr Joanny Jeśman wydana nakładem Wydawnictwa SEDNO przy wsparciu Uniwersytetu SWPS. Publikacja koncentruje się na zjawsiku bioartu, czyli sztuki biologicznej, która w ostatnim czasie cieszy się coraz większym uznaniem.

Co decyduje, że praktyki związane z bioartem wchodzą w zakres pojęcia sztuki? Czy bioart to stosunkowo nowa odmiana sztuki konceptualnej? W jaki sposób oceniać dokonania artystów, którzy posługują się żywym medium i/lub biotechnologiami? Czy bioart to jedynie przemijająca moda czy raczej trwała tendencja w obrębie szerszego nurtu artystycznych praktyk o aspiracjach badawczych?

Wszystkie te kwestie porusza autorka w swojej fascynującej publikacji.

Sztuka biologią podszyta

Sztuka biologiczna – żywa sztuka, będąca swoistym nośnikiem myśli posthumanistycznej, skłania do przemyślenia na nowo fundamentalnych dla humanistyki koncepcji dotyczących podmiotowości czy dychotomicznego postrzegania rzeczywistości. Motywacją do takich refleksji, ale też inspiracją dla bioartystów są te z nowych osiągnięć naukowych, których krytyczna analiza wymaga zaproponowania nowych ram teoretyczno - metodologicznych. W szerszej perspektywie można tu mówić o zapotrzebowaniu na taką humanistykę, która – poprzez zaprojektowanie nowych narzędzi badawczych – stawi czoła wyzwaniom współczesności.

Omówione w tej książce projekty artystyczne i dyskursy naukowe bez wątpienia wymagają nowych kompetencji zarówno od widzów i teoretyków, jak i artystów, choć podobnej wiedzy i umiejętności potrzebujemy również jako świadomi „biologiczni obywatele”. Stajemy bowiem przed zagrożeniem, którego jesteśmy bezpośrednią przyczyną, a z którym nikt nigdy wcześniej się nie zmierzył, z realną perspektywą zagłady naszego gatunku.

zywa sztukaCzy bioart to jedynie przemijająca moda czy raczej trwała tendencja w obrębie szerszego nurtu artystycznych praktyk o aspiracjach badawczych?

O autorce

Joanna Jeśman – kulturoznawczyni i anglistka, związana z Instytutem Kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Zajmuje się badaniami na pograniczu humanistyki i nauk o życiu w perspektywie posthumanizmu, studiów nad zwierzętami, studiów nad nauką i humanistyki medycznej. Współpracowała z Waag Society. Institute for Art Science and Technology w Amsterdamie, Uniwersytetem w Amsterdamie w ramach konsorcjum „Museums, Medicine and Society” oraz z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.