Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Psychological Perspectives on Financial Decision Making

float_intro: images-old/book_prof_Zaleskiewicz.jpg

Niemal każdego dnia podejmujemy decyzje finansowe. Jak to robimy? W jakim stopniu te decyzje są skutkiem racjonalnych kalkulacji, a jak bardzo zależą od emocji? Dlaczego się zadłużamy, w jakich warunkach uchylamy się od płacenia podatków, czy lubimy hazard? Jaka jest nasza wiedza o finansach i co się dzieje, gdy tej wiedzy nam brakuje? Czego możemy się dowiedzieć o naszych decyzjach finansowych dzięki nowoczesnym badaniom nad mózgiem? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań dotyczących podejmowania decyzji finansowych przynosi książka „Psychological Perspectives on Financial Decision Making” pod redakcją naukowców z Uniwersytetu SWPS we Wrocławiuprof. Tomasza Zaleśkiewiczaprof. Jakuba Traczyka, opublikowana przez wydawnictwo Springer New York.

O książce

Książka to zbiór świetnie napisanych tekstów przygotowanych przez znakomitych znawców tematu – renomowanych badaczy z obszaru psychologii decyzji i ekonomii behawioralnej. Autorzy przyjmują podejście evidence-based, opierają się na najnowszych badaniach, ale jednocześnie błyskotliwie pokazują, jak poparta danymi wiedza naukowa może się przydawać w praktyce. Zrozumienie tego, jak tzw. zwykli ludzie, którzy nie są fachowcami z zakresu ekonomii, radzą sobie z dokonywaniem trudnych finansowych wyborów, staje się nadzwyczaj ważne szczególnie teraz – gdy świat staje w obliczu poważnej recesji wywołanej kryzysem epidemicznym.Przedmowę do książki napisał prof. Hersh Shefrin z Santa Clara University – światowej sławy ekonomista, jeden z twórców ekonomii behawioralnej.

Czytelnicy tej książki zrozumieją, jak na decyzje finansowe wpływają procesy neurofizjologiczne oraz jak one współdziałają z kontekstem i czynnikami demograficznymi.

prof. Hersh Shefrin, Santa Clara University

 

komentarz do konstytucji wyroznioneKsiążka ukazała się w wydawnictwie Springer.

 

O redaktorach

258 Tomasz Zaleśkiewicz

prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz – psycholog społeczny. W pracy naukowej koncentruje się na badaniu zachowań ekonomicznych oraz zagadnieniach związanych z inwestowaniem pieniędzy i podejmowaniem decyzji finansowych, odwołując się przy tym także do dziedzin pokrewnych: ekonomii behawioralnej, neuroekonomii i teorii gier. Od wielu lat wykorzystuje swoją wiedzę teoretyczną w praktyce, prowadząc wykłady dla inwestorów i specjalistów pracujących na rynku finansowym. Kieruje Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi przy wrocławskim wydziale Uniwersytetu SWPS. Centrum prowadzi badania naukowe z zakresu szeroko pojętej psychologii ekonomicznej i ekonomii behawioralnej oraz współpracuje z organizacjami biznesowymi i stowarzyszeniami inwestorów giełdowych. Zobacz biogram »

Jakub Traczyk

dr hab. Jakub Traczyk, prof. Uniwersytetu SWPS – psycholog. Zajmuje się oceną prawdopodobieństwa oraz percepcją i podejmowaniem zachowań ryzykownych. Prowadzi także badania nad mechanizmami wpływu emocji na funkcje poznawcze oraz rolą zdolności numerycznych w procesie decyzyjnym. Kierownik projektów badawczych realizowanych ze środków NCN pt. „Psychologiczna dekompozycja funkcji wag decyzyjnych w skumulowanej teorii perspektywy. Rola podstawowych procesów afektywnych w ocenie prawdopodobieństwa” oraz „Rola zdolności numerycznych w procesie podejmowania ryzykownych decyzji: mechanizmy psychologiczne i neuronalne”, a także grantu na badania statutowe: „Integracja czynników poznawczych i afektywnych w procesie oceny ryzyka i podejmowania”. Zobacz biogram »