Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Samobójstwo. Analiza narracji osób po próbach samobójczych

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/samobojstwa-okladka.jpg

Polska znajduje się w pierwszej dziesiątce krajów o najwyższych wskaźnikach samobójstw. Tym niepokojącym statystykom przygląda się w swojej najnowszej książce „Samobójstwo. Analiza narracji osób po próbach samobójczychprof. Justyna Ziółkowska. Autorka oddaje głos osobom, która mają za sobą nieskuteczną próbę samobójczą, dzięki czemu narracja nabiera indywidualnego, niezwykle osobistego charakteru, a literatura przedmiotu – zupełnie nową, cenną perspektywę.

Niepokojące statystyki

W Polsce co ok. 1,5 godziny ktoś ginie śmiercią samobójczą. Tylko w 2014 roku, wg danych Komendy Głównej Policji, w naszym kraju doszło do ponad 6165 takich aktów. Justyna Ziółkowska analizując to alarmujące zjawisko, przede wszystkim bada narracje pacjentów dotyczące ich myśli samobójczych, decyzji o samobójstwie, postawy wobec dokonanego zamachu oraz konstrukcji przyszłości. Przyjęty w pracy paradygmat jakościowy stanowi kontekst dla wyników badań

 

ilościowych oraz uzupełnia wciąż znikomą wiedzę na temat doświadczeń związanych z zachowaniami samobójczymi.

Książka Justyny Ziółkowskiej ukazała się nakładem wydawnictwa PWN w cenionej serii „Psychologia. Teoria. Badania” pod redakcją prof. prof Jana Stelaua i Dariusza Dolińskiego. Partnerem merytorycznym wydania tej publikacji był Uniwersytet SWPS.

Samobojstwo okladkaAutorka oddając głos osobom, które podjęły nieskuteczną próbę samobójczą, zyskuje niezwykle cenną i dotychczas nieobecną w literaturze przedmiotu perspektywę.

O autorze

dr hab. Justyna Ziółkowska – jest profesorem w Katedrze Nauk Humanistycznych Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu oraz członkiem Akademii Młodych Uczonych i Artystów. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół analizy dyskursu praktyk medycznych, doświadczenia choroby psychicznej oraz myśli i zachowań samobójczych. Jest autorką i współautorką artykułów naukowych publikowanych m.in. w Health: An Interdisciplinary Journal for the Social Study of Health, Illness and Medicine, Qualitative Health Research oraz Qualitative Inquiry.