Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Komentarz do Konstytucji RP. Art. 3

float_intro: images-old/komentarze_art3.jpg

Publikacja autorstwa prof. dr. hab. Huberta Izdebskiego, prof. Uniwersytetu SWPS z Wydziału Prawa w Warszawie zawiera komentarz przepisu definiującego terytorialny ustrój RP. Art. 3 dotyczy zasady unitarności państwa i określa Rzeczpospolitą Polską jako państwo jednolite, jednocześnie wykluczając możliwość jej przekształcenia w państwo federalne w jego klasycznym rozumieniu.

Komentarz do Konstytucji RP. Art 3Książka ukazała się w wydawnictwie Difin przy wsparciu i pod patronatem Uniwersytetu SWPS.

 

O autorze

hubert izdebski

prof. dr hab. Hubert Izdebski – profesor Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie, poprzednio wieloletni profesor zwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk; radca prawny, adwokat; autor wielu książek z zakresu prawa publicznego oraz jego historii i podstaw aksjologicznych.