Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Dwa światy. Moskwa – Nowy Jork – Waszyngton 1973–1986

float_intro: images/ZDJECIA/nowosci-wydawnicze/grzelonski_dwa-swiaty1.jpg

Książka „Dwa światy. Moskwa – Nowy Jork – Waszyngton 1973–1986” dr. hab. Bogdana Grzelońskiego, historyka, dyplomaty i wykładowcy Uniwersytetu SWPS, to zbiór zapisków z jego podróży służbowych do Moskwy oraz pobytów na stypendiach w Nowym Jorku w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. Autor dokumentuje życie codzienne zarówno Amerykanów, jak i Rosjan, spotkania i korespondencję z dyplomatami, naukowcami i rodakami na emigracji. Książka nie stanowi jedynie suchej politologicznej analizy ówczesnych porządków społeczno-politycznych w dwóch imperiach, lecz także zawiera ciekawe anegdoty i osobiste przemyślenia autora.

Wspomnienia z dwóch równoległych rzeczywistości

W Moskwie autor starał się dociekliwie poznać codzienną rzeczywistość tego imperium i szukać wyjaśnienia, jak długo zachowa ono swój ustrój „dyktatury proletariatu”, kiedy dojdzie do jego końca. W Stanach Zjednoczonych natomiast skupiał się na badaniach polityki zagranicznej w okresie prezydentury Franklina D. Roosevelta w latach 1933-1945. Interesował się także polityką zagraniczną Białego Domu w okresie prezydentury J. Cartera i R. Regana wobec Kremla. Opisał też swoje życie zawodowe i różnorodne kontakty z politykami, urzędnikami, dyplomatami, naukowcami, a także znanymi polskimi emigrantami, jak Wacław Jędrzejewicz, Jan Karski, Zdzisław Bau, Halina Rodzińska, Felicja Krance, Bolesław Wierzbiański. Udało mu się odtworzyć ówczesne warunki życia obywateli każdego z dwóch światów oraz uchwycić odmienność mentalności, postaw i horyzontów.

Lektura tekstu o charakterze wspomnieniowym Bogdana Grzelońskiego, pozwala nam odtworzyć tamten świat, w którym przyszło ludziom żyć. Był to świat, w którym Zachód czerpał z wolności, a Wschód (tzn., kraje socjalistyczne, demokracji ludowej na czele ze Związkiem Socjalistycznych Republik Sowieckich), był sam dla siebie, zamknięty, ograniczony, bez szeroko rozumianej wolności

prof. dr hab. Witold Stankowski

Nowe medyczne prawo karneKsiążka ukazała się nakładem Wydawnictwa Universitas przy wsparciu i pod patronatem Uniwersytetu SWPS.

 

O autorze

 

dr hab. Bogdan Grzeloński – historyk. Zajmuje się dyplomacją i polityką Stanów Zjednoczonych Ameryki i Polski. Pracował w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.  W latach 1997–2000 Ambasador RP w Kanadzie. Bada źródła napięć i konfliktów między krajami. Zajmuje się dyplomacją i protokołem dyplomatycznym. Wśród jego publikacji znajdują się m.in.: „Niedobrani sojusznicy. Ambasadorzy Roosevelta w ZSRR” (2013) i „Dyplomacja i arrasy. Wokół powrotu zbiorów wawelskich do Polski 1945-1961” (2016).

.