Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Medialno-społeczny obraz COVID-19: solidarność czy polaryzacja – podsumowanie, diagnoza, rekomendacje

float_intro: images/ZDJECIA/nowosci-wydawnicze/medialno-spoleczny-obraz-covid-19-nowosci-wydawnicze.jpg

Autorzy książki „Medialno-społeczny obraz COVID-19: solidarność czy polaryzacja”, będącej I tomem serii „Komunikacja społeczna i media – teoria, metodologia, praktyka”, koncentrują się na czasie pandemii. Wywołane przez nią stres, niepewność i destabilizacja miały ogromny wpływ na świat polityki, biznesu, mediów, religii i edukacji. Z upływem czasu okazało się, że „nowa normalność” stała się towarzyszem pandemicznej rzeczywistości. Współautorką wstępu do publikacji zatytułowanego „Gotowość do pomagania i udzielanie pomocy w pandemii COVID-19: rola orientacji politycznych” jest dr Maria Baran z Katedry Psychologii Społecznej Wydziału Psychologii w Warszawie Uniwersytetu SWPS.

Dlaczego warto przeczytać?

Wśród autorów znaleźli się znakomici badacze i naukowcy: prof. Krzysztof Kaniasty, dr hab. Katarzyna Hamer, prof. PAN, dr hab. Małgorzata Kisilowska, prof. UW, dr Tomasz Baran, dr Marta Marchlewska, dr Łukasz Przybysz, dr Łukasz Szurmiński, dr Alicja Waszkiewicz-Raviv, mgr Krzysztof Sokół, mgr Ksenia Wróblewska i mgr Malwina Żuchniewicz. W książce dzielą się oni z czytelnikami obserwacjami dotyczącymi pandemii w różnych, interdyscyplinarnych ujęciach. Są to skłonność do pomagania i udzielania pomocy, prezentowanie informacji o rozprzestrzenianiu się pandemii przez „Wiadomości” TVP1, reakcje społeczne na rządową kampanię #SzczepimySię na Facebooku, aktywizm wizualny podczas pandemii, medialny obrazu wpływu pandemii na instytucje kultury i profesjonalizm branży PR w pandemicznych czasach.

W publikacji autorzy odpowiadają m.in. na pytania:

  • Jak w tym pełnym sprzeczności, trudnym czasie zachowały się środki przekazu, same doświadczone pandemiczną rzeczywistością?
  • Jaką postawę przyjęli bohaterowie przekazów medialnych, a jaką bliższe i dalsze otoczenie mediów?
  • Jak reagowali obywatele?

Sześciu rozdziałom towarzyszą dwa wyjątkowe wywiady. Rozmowa z prof. dr hab. Iwoną Hofman pobudza do refleksji w odniesieniu do solidarności środowiskowej czy kondycji nauki i mediów. Z kolei Piotr Czarnowski, założyciel pierwszej w Polsce agencji public relations, wskazuje różne odcienie transformacji branży. Autorzy oraz ich rozmówcy dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem i cennymi radami.

Publikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP.

Dr Maria Baran – psycholog. Naukowo zajmuje się konsekwencjami kontaktu kulturowego i akulturacji dla identyfikacji społecznych. Interesuje ją szczególnie temat identyfikacji z całą ludzkością i dzieci trzeciej kultury. Jest również zaangażowana w duży projekt dotyczący radzenia sobie ze stresem podczas pandemii COVID-19. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii akulturacji, komunikacji międzykulturowej, kompetencji międzykulturowych, diagnozy psychologicznej (głównie w języku angielskim).