hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 331940

Komunikacja i współpraca z innymi ludźmi wymaga od nas różnorodnych umiejętności. Jak udaje nam się rozumieć i wpływać na zachowania innych? W jaki sposób okazujemy nasze intencje i uczucia? Żeby odpowiedzieć na te pytania, zespół naukowców z Uniwersytetu SWPS zbada jak reagujemy na jeden z najbardziej znaczących bodźców w świecie społecznym - twarz drugiego człowieka.

projekt naukowy

Mimikra emocji w kontekście społecznym 

Znaczenie mimicznego sprzężenia zwrotnego i naśladownictwa emocji negatywnych dla wydawania sądów społecznych i przebiegu interakcji
Jednostka realizująca UNI SWPS warszawa wydzial psychologii
Kwota dofinansowania 331 940 PLN 
Jednostka finansująca ncn white

Okres realizacji projektu: styczeń 2017 – styczeń 2020


Komunikacja i współpraca z innymi ludźmi wymaga od nas różnorodnych umiejętności. Jak udaje nam się rozumieć i wpływać na zachowania innych? W jaki sposób okazujemy nasze intencje i uczucia? Żeby odpowiedzieć na te pytania, zespół naukowców z Uniwersytetu SWPS zbada jak reagujemy na jeden z najbardziej znaczących bodźców w świecie społecznym - twarz drugiego człowieka.

Opis projektu

Założenia i cele

Mimika odgrywa znaczącą rolę w przebiegu komunikacji niewerbalnej i jest źródłem wielu informacji na nasz temat. Już na podstawie krótkiej obserwacji twarzy innej osoby możemy odgadnąć nie tylko jej tożsamość, ale również intencję i charakter. Zmieniająca się mimika mówi nam o prawdopodobnych emocjach, które przeżywa druga osoba, a naśladowanie jej ekspresji może poprawić naszą relację.

W naszym projekcie chcemy jeszcze dokładniej poznać zjawiska, które towarzyszą mimikrze emocji, a także ich konsekwencje. Zbadamy w jaki sposób naśladowanie wpływa na ocenę innych i jak będzie się ona zmieniała w różnych sytuacjach społecznych.

dr Michał Olszanowski, kierownik projektu

Użyteczność wyników

Zespół psychologów pod kierownictwem dr Michała Olszanowskiego zbada zjawiska towarzyszące naśladowaniu mimicznych ekspresji emocji (tzw. mimikrze emocji) i ich konsekwencje. Czy naśladujemy emocje negatywne takie jak gniew i smutek, które nie mają charakteru prospołecznego? Jak mimikra emocji może wpływać na zaufanie do drugiej osoby? Stawiając osoby badane w sytuacjach o różnym kontekście społecznym, naukowcy przeanalizują na czym polega zależność pomiędzy tym, kiedy i kogo naśladujemy oraz jak wpływa to na ocenę naśladowanej osoby.

Zespół badawczy

258 Aleksandra Luszczynska

dr

Michał Olszanowski

kierownik projektu
psycholog, specjalizuje się w interpretacji wyrazów mimicznych i roli mimiki w komunikacji interpersonalnej
biogram »

Główni wykonawcy

Paulina Lewandowska

Agnieszka Ozimek

Aleksandra Tołopiło

Jednostka kordynująca

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

Wyszukaj inne projekty

 

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji