Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Związek między wiarą w Boga a kapitałem społecznym i dobrostanem

Czy ludzie wierzący są szczęśliwsi i żyją dłużej? Jakie postawy wyróżniają niewierzących i jak to wpływa na ich funkcjonowanie w społeczeństwie? Analizę powyższych zależności, popartą badaniami, przeprowadził dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS John Nezlek.

#religijność #wiara #dobrostan #prospołeczność #kapitał społeczny

Co badaliśmy?

  • Spora część wcześniejszych badań wskazywała na pozytywną zależność między dobrostanem a religijnością. Co więcej, taka zależność potwierdzała się w różnych kulturach bez względu na wyznawaną religię. Badacze zwracali także wcześniej uwagę na korzystny związek między religijnością a długością życia. Zadaniem pracy badawczej przeprowadzonej przez Johna Nezleka było podsumowanie i uzupełnienie dotychczasowych ustaleń poprzez szczegółową analizę związku między wiarą w Boga (jako miary religijności), a kapitałem społecznym i dobrostanem.

W jaki sposób?

  • Badanie wykonano na próbie 125 000 osób z 77 krajów. Analizowano poziom kapitału społecznego jako wskaźnika dobrostanu. Sprawdzano także, czy związek między religijnością a dobrostanem i kapitałem społecznym można wyjaśnić poprzez rozróżnienie prospołeczności interpersonalnej oraz ideologicznej.

Wnioski z pracy badawczej

  • Niniejsze badanie wykazało, że wiara w Boga per se jest związana z dobrostanem. Jednocześnie istnieją powody, by sądzić, że relacje między religijnością a prospołecznością mogą się różnić w zależności od tego, czy badana jest prospołeczność interpersonalna (obejmująca zachowanie wobec innych w życiu osobistym) czy ideologiczna (odnosząca się do postaw i wartości wyznawanych w odniesieniu do polityki społecznej). Na tym drugim polu bardziej aktywne są osoby niewierzące.