Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Przyszłość jest niepewna: ukryte i jawne ryzyko w podejmowaniu decyzji międzyokresowych
naukowo-badawczy
realizowany

Przyszłość jest niepewnaukryte i jawne ryzyko w podejmowaniu decyzji międzyokresowych

Wojciech Białaszek
kierownik projektu
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Wojciech Białaszek

psycholog, zajmuje się badaniem wpływu czasu i niepewności na podejmowanie decyzji oraz analizą zachowania

zobacz biogram
wartość projektu: 330 680 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2016 2017 2018 2019 2020

 

projekt naukowy

Przyszłość jest niepewna

 Ukryte i jawne ryzyko w podejmowaniu decyzji międzyokresowych

 

 

Jednostka realizująca UNI SWPS warszawa
Kwota dofinansowania 330 680 PLN
Jednostka finansująca NCN

Okres realizacji projektu: wrzesień 2016 – sierpień 2020

 

Wyobraźmy sobie świat, w którym wszystko, co zaplanowaliśmy, na pewno się wydarzy. Jeżeli te przyszłe zdarzenia są pozytywne, jest to świat idealny. Rzeczywistość bywa jednak inna, a realizacja planów niepewna, bo też cechą przyszłości jest właśnie niepewność. Zespół pod kierownictwem dr. Wojciecha Białaszka zbada, w jaki sposób ludzie podejmują decyzje w warunkach niepewnej przyszłości, czyli w sytuacjach odroczonych loterii – wtedy, gdy konsekwencje działań są widoczne dopiero po określonym czasie i z pewnym prawdopodobieństwem.

Opis projektu

Założenia i metodologia

Co dzieje się z naszymi wyborami, gdy ich konsekwencje są nie tylko odległe w czasie, lecz także niepewne? To pytanie stanowi punkt wyjścia do prowadzonych badań. Naukowcy zamierzają zbadać proces podejmowania decyzji w przypadku pozytywnych i negatywnych konsekwencji, które są zarówno odległe w czasie, jak i niepewne.

– W naszych badaniach łączymy teorie oraz metody z zakresu ekonomii i psychologii, aby zbadać sposób, w jaki myślimy o niepewnej przyszłości. Chcemy pójść o krok dalej w stosunku do dotychczasowych badań koncentrujących się na wyborach, których konsekwencje są tylko odroczone lub tylko niepewne – tłumaczy dr Białaszek. W tym celu naukowcy będą obserwować, jak badani wybierają pomiędzy różnymi alternatywami zyskania lub stracenia hipotetycznych sum pieniędzy z różnym stopniem odroczenia i prawdopodobieństwa. To umożliwi stworzenie matematycznego opisu tego, jak czas i niepewność wpływają na nasze decyzje.

Przyszłość jest niepewna. Niemalże każda konsekwencja naszych decyzji pojawia się po upływie określonego czasu i z pewnym prawdopodobieństwem. Większość dotychczasowych badań skupiała się jednak na analizowaniu sytuacji wyboru oddzielnie dla decyzji międzyokresowych (związanych z czasem) i oddzielnie dla decyzji ryzykownych. Celem proponowanego projektu jest analiza procesu podejmowania decyzji w warunkach jednoczesnego połączenia odroczenia i ryzyka w pojedynczej sytuacji wyboru.

Białaszek, Wojciech kierownik projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Wojciech Białaszek
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Behawioralnej","Nazwa odmieniona":"Katedry Psychologii Behawioralnej"}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"zast\u0119pca dyrektora","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":"Instytutu Psychologii"}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"DecisionLab: Centrum Bada\u0144 Behawioralnych nad Decyzjami","Nazwa odmieniona":"DecisionLab: Centrum Bada\u0144 Behawioralnych nad Decyzjami"}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Wojciech Białaszekpsycholog, zajmuje się badaniem wpływu czasu i niepewności na podejmowanie decyzji oraz analizą zachowania

 

Użyteczność wyników

Celem projektu jest pogłębienie wiedzy na temat procesów podejmowania decyzji, zwłaszcza dokonywania wyborów w sytuacjach odroczonych loterii. Poznanie mechanizmów podejmowania takich decyzji jest ważne także dlatego, że wybory podejmowane nieadekwatnie do sytuacji leżą u podstaw wielu problemów społecznych, takich jak uzależnienia, otyłość, hazard czy nawet ochrona środowiska.

Zespół badawczy

Marcowski, Przemysław
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Przemysław Marcowski
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"doktorant","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
Tytuł
dr
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr Przemysław Marcowskipsycholog