Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
Celebryci w polskiej przestrzeni medialnej i społecznej
naukowo-badawczy
zakończony

Celebryci w polskiej przestrzeni medialnej i społecznej

Wiesław Godzic
kierownik projektu
prof. dr hab.
Wiesław Godzic

jeden z najbardziej cenionych w Polsce medioznawców i filmoznawców

zobacz biogram
wartość projektu: 304 740 PLN
instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dyscyplina: nauki socjologiczne
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2016 2017 2018 2019

Celebryci w polskiej przestrzeni medialnej i społecznej

badanie interdyscyplinarne

 

 

Jednostka realizująca UNI SWPS
Kwota dofinansowania 304 740,00 PLN
Jednostka finansująca mnisw

Okres realizacji projektu: czerwiec 2016 – czerwiec 2019


Czy celebryci to produkt społeczny stworzony przez media i odbiorców, czy też kreują się oni sami? Od tego pytania badawczego wyszedł zespół projektowy prof. dr. hab. Wiesława Godzica i na przestrzeni trzech ostatnich lat zgłębiał zagadnienie polskiego zjawiska celebrytyzmu. Przede wszystkim skupiał się na rozstrzygnięciu następujących kwestii: jak media oddziałują na celebrytów (ówczesnych lub potencjalnych) i jak celebryci wykorzystują media dla własnych celów. 

Opis projektu

Głównym celem projektu było zbadanie pozycji i roli polskich celebrytów w przestrzeni medialnej i społecznej. Aby dokonać wieloaspektowej i interdyscyplinarnej analizy zjawiska kultury celebrytyzmu, zespół przyjrzał się mu z perspektywy zarówno twórców oferty medialnej, jej odbiorców, jak i samych treści przedstawianych w mediach.

Badania prowadzone w ramach projektu miały zatem na celu pomóc odpowiedzieć na pytania o role społeczne, jakie celebryci odgrywają w mediach i społeczeństwie, na czym polega przypisanie celebrytów do konkretnych ról oraz czy w konkretny sposób podkreślona jest ich jedna funkcja: indywidualna lub społeczna. Ponadto zespół badawczy zbadał które profesje w szczególny sposób podlegają celebrytyzacji, i jakie są konsekwencje tej sytuacji. Projekt zakładał stworzenie typologii polskich celebrytów, stawiając pytania o to, kogo media i ich odbiorcy uważają za celebrytę. 

Zespół badawczy

Rudzińska-Sierakowska, Lidia wykonawca merytoryczny
Etatowy
Nie
Biogram
Tak
Specjalizacja
Kulturoznawca i filmoznawca
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Lidia Rudzińska-Sierakowska
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr Lidia Rudzińska-Sierakowskakulturoznawca i filmoznawca
dr Anna Buchner
wykonawca merytoryczny
dr Małgorzata Kubalska
wykonawca merytoryczny

Wyniki badań

Współpraca wielodyscyplinarnego zespołu medioznawców i socjologów pozwolił z sukcesem zrealizować główny cel projektu. W latach 2016-2019 zespół projektowy przeprowadził badania w formie wywiadów pogłębionych – były to dwie tury anonimowych wywiadów swobodnych ze standaryzowaną listą poszukiwanych informacji (po 23 badanych w każdej turze). Każdorazowo po zakończeniu fazy terenowej wywiady zostały poddane transkrypcji, a następnie kolejno porządkowej i pogłębionej analizie. Zgodnie z założeniem posłużono się między innymi metodą inwentarza JA-MY-ONI. 

Ponadto zespół przeprowadził badania mediów. Odbyło się to w dwóch turach: październik 2016 i październik 2017. W pierwszej turze badań analizie poddano 1.718 przekazów medialnych, w drugiej zaś 2.261. Badania obejmowały: dwa portale internetowe (Pudelek.pl oraz Gwiazdy.wp.pl), dwa programy telewizji śniadaniowej („Pytanie na śniadanie” – w telewizji publicznej oraz „Dzień Dobry TVN” – w telewizji prywatnej), dwa dzienniki („Fakt”, „Super Express”) oraz czasopisma („To i Owo”, „Teleświat”, „Viva”, „Show”, „Pani”, „Twój Styl”, „Bravo”, „Życie na gorąco”, „Twoje Imperium” i „Dobry Tydzień).

Zespół również wnikliwie przeanalizował social media. Badaniem objęto oficjalne profile najpopularniejszych polskich celebrytów (najczęściej pojawiających się w mediach, z którymi przeprowadzano najczęściej wywiady) na Instagramie oraz Facebooku. Były to: Małgorzata Rozenek-Majdan, Joanna Krupa, Dorota Rabczewska (Doda) oraz Edyta Górniak.

Ponadto została przeprowadzona analiza SPSS , którą przygotowano na podstawie informacji medialnych o celebrytach zebranych przy okazji badania mediów. Badanie miało charakter jakościowy. Zgromadzono 5.440 informacji, które zostały zakodowane zgodnie z kluczem kodowym. Zakodowane informacje jakościowe nabrały charakteru ilościowego, więc wykonano obliczenia przy pomocy programu statystycznego SPSS.

Na koniec przeprowadzono warsztaty kreatywne (z twórcami oferty medialnej i ekspertami w dziedzinie celebrytyzmu) – czterem znawcom, badaczom i praktykom zadaliśmy pytania dotyczące wyników naszych badań.

Wnioski z badań

 • Celebryci są przez badanych postrzegani raczej negatywnie – celebrytą jest ktoś rozpoznawalny w przestrzeni społecznej; kto dzięki tej pozycji ma ułatwienia w życiu, chociaż także sporo nieprzyjemności
 • Celebryta różni się radykalnie od gwiazdy – jest swoistym konstruktem, modelem i rolą – niekoniecznie postacią z imienia i nazwiska
 • Celebryta jest raczej kobietą niż mężczyzną: media zdecydowanie częściej publikowały materiały o kobietach. Wśród 10 najpopularniejszych celebrytów (czyli takich o których w mediach pisano i mówiono najwięcej) znalazły się wyłącznie kobiety
 • W życiu celebrytów nie ma tematów tabu. W różnym zakresie, ale zdecydowanie obecne były zarówno ciąże (i ich medyczne szczegóły), jak i śluby; poważne choroby, jak i moda; życie codzienne (zakres ogromnie rozległy); jak i temat ojców debiutantów. Odżywianie się, fitness, zdrady małżeńskie, akcje charytatywne – wątkom narracji o celebrytach i gwiazdach nie ma końca
 • Najbardziej popularnymi celebrytami są aktorzy (oraz muzycy i dziennikarze), politycy zaś jednymi z najmniej popularnymi. Nasi celebryci są częściej gwiazdami-którym-się-nie-udało lub nie udało się jeszcze – jakkolwiek (w ich przekonaniu) wszystko jest w porządku.

Zagadnienia

 • Kogo media i ich odbiorcy uważają za celebrytę?
 • W jak sposób powstają celebryci? Czy jest to proces rozłożony w czasie czy nagle pojawiający się fenomen?
 • Jak upadają – kiedy następuje „śmierć” celebryty i czy jest ona odwracalna?
 • Czy celebryci są społecznym produktem, stworzonym przez media i odbiorców, czy też ich rola wynika szczególnie za narcystycznego nastawienia?
 • Jakie profesje podlegają celebrytyzacji w sposób szczególny i jaką owe zjawisko pełni funkcję w społeczeństwie? Czy ten proces jest społecznie akceptowany, czy często wzbudza kontrowersje?
 • Czy celebryci to osoby, które zyskują sławę poprzez swoją działalność publiczną, czy też bywają to „osoby znikąd”?
  Jakie role społeczne odgrywają celebryci w mediach i społeczeństwie?
 • Czy równie popularni (obecni w mediach) są celebryci „kochani” przez widzów i ci, którzy wywołują ostrą krytykę odbiorców?
 • W jakim stopniu celebryci oddziałują na odbiorców a także jaki mają wpływ odbiorcy na celebrytów – czy nawiązują z nimi kontakt (np. poprzez social media)?
 • Czy krytyce (bądź pochwałom) poddawani są sami celebryci, czy może pewne zachowania społeczne im przypisane?
 • Czy celebryci stanowią „niewinny nośnik” do ukazania szerszych problemów, frustracji i fascynacji, jakie występują w społeczeństwie?

celebryci w polskiej przestrzeni medialnej wyroznioneRaport badawczy „Celebryci w polskiej przestrzeni medialnej i społecznej” o numerze ISBN 978-83-62443-55-0. Czytaj więcej »
Raport udostępniony jest bezpłatnie, jego całość lub fragmenty można kopiować, rozprowadzać, przedstawiać oraz na jego podstawie opracowywać inne dzieła pod warunkiem przywołania źródła: tytułu raportu wraz z nazwiskami autorów.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Eugeniusza Wilka (Uniwersytet Jagielloński)

Raport o celebrytach polskich, opracowany przez zespół kierowany przez profesora Wiesława Godzica, jest z pewnością istotnym studium naukowym lokującym się w specyficznym obszarze celebrities studies, rozwijanych dość intensywnie w ostatnich latach w zagranicznych ośrodkach naukowych. Wspomniane opracowanie opiera się na zróżnicowanym repertuarze zastosowanych metod badawczych: od wywiadów, przez badania jakościowe, następnie badania ilościowe i wreszcie warsztat badaczy i ekspertów. Przyjęty sposób postępowania zaowocował interesującymi poznawczo rezultatami, które ukazały, dzięki temu wielostronnemu oglądowi, nieznane konteksty znaczeniowe funkcjonowania celebrytów polskich w przestrzeni medialnej i społecznej. Pragnę podkreślić, że jest to pierwszy tego typu raport przygotowany w Polsce. (…) Niewątpliwą dodatkową zaletą raportu jest bardzo obfity materiał faktograficzny i skrupulatnie przeprowadzone analizy. Sadzę, że mogą one stać się punktem odniesienia dla badaczy kultury popularnej w Polsce. W konkluzji pragnę zatem stwierdzić, że omawiany raport jest wartościowym opracowaniem naukowym, spełniającym wymogi rzetelności naukowej. Raport jest cenny, gdyż odsłania ważne aspekty mechanizmów charakteryzujących popularną kulturę medialną w Polsce.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Kazimierza Wolnego–Zmorzyńskiego (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)

Oceniany Raport to rzetelne badania ilościowe i jakościowe, to nie monotonny ich zapis, suche, matematyczne sprawozdanie, ale interesująco przedstawione wyniki, bez naukowego zadęcia, klarownie wyłożone, z których wyłaniają się postaci celebrytów z ich „wątpliwą filozofią życia”, dla których najważniejsze jest zaistnienie w mediach za wszelką cenę. Raport ilustrowany jest zabawnymi ilustracjami, atrakcyjnymi graficznie rozwiązaniami – najbardziej interesujące wnioski są wyeksponowane w tekście odmiennym krojem i kolorem czcionki, co ułatwia przyswojenie sporej ilości informacji. Z treścią Raportu można zapoznawać się jak z Biblią, niekoniecznie należy czytać go tradycyjnie od początku do końca, otwarty przez odbiorcę w dowolnym miejscu przynosi mu zawsze interesujące informacje. (…) W Raporcie odbija się jak w lustrze także – niestety – marny obraz kondycji polskiego społeczeństwa, goniącego za sensacją, przywiązującego wagę do tego, co mało wartościowe, biorącego przykład najczęściej z osób niewykształconych i płytkich (…). To także przygnębiający obraz ludzi, którzy dobrowolnie i bezmyślnie poddają się manipulacji mediów i ich twórców, bo sami są niewykształceni i nie umieją odróżnić rzeczy wartościowych od mało istotnych.

Skontaktuj się
z nami

Dział Badań Naukowych

Dane teleadresowe

ul. Chodakowska 19/31, pokoje 408, 409, 410
03-815 Warszawa

[email protected]

22 517 99 21


Godziny pracy

poniedziałek – piątek: 9.00–16.00


Zespół

Dyrektor
Piotr Matejek

[email protected]