Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Determinanty sukcesu CEO startupów
naukowo-badawczy
zakończony

Determinanty sukcesuCEO startupów

Agnieszka Popławska
kierownik projektu
dr
Agnieszka Popławska

psycholog organizacji i marketingu

zobacz biogram
dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości, psychologia
jednostka: Uniwersytet SWPS
lokalizacja: Wrocław
okres realizacji: 2019

Determinanty sukcesu CEO startupów

 

 

 

Realizacja UNI SWPS
Partner merytoryczny infoshare logo czerwone

Okres realizacji projektu: styczeń–lipiec 2019

 

Co sprawia, że startup odnosi sukces? Czy CEO udanych startupów mają jakieś wspólne cechy? Czy istnieją uniwersalne kompetencje, które mogą przyczynić się do sukcesu startupu? Jak polscy CEO definiują sukces? Znamy odpowiedzi na powyższe pytania dzięki psycholożkom Joli KaniiAleksandrze Chołody-Trapp. Przedstawiamy ich badania przeprowadzone pod opieką merytoryczną dr Agnieszki Popławskiej-Boruc z Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Sopocie i i przy wsparciu Fundacji Infoshare.

Opis projektu

Celem projektu było spojrzenie na udane startupy przez pryzmat cech osób, które je rozwijały. Badanie pozwoliło określić kierunek, w jakim warto pracować nad sobą i wskazać cechy, które należy wzmacniać, aby zwiększyć szanse na odniesienie sukcesu w podejmowanych przedsięwzięciach.

Na rynku istnieje wiele informacji i danych ilościowych wskazujących na rosnącą liczbę startupów w Polsce. Badaczki postanowiły więc uzupełnić istniejące dane finansowe i branżowe danymi psychologicznymi. Przeanalizowały startupy, a także cechy i kompetencje najważniejszych osób odpowiadających za powstanie i rozwój tego rodzaju przedsięwzięć – ich założycieli i dyrektorów zarządzających. Przy pomocy rzetelnych testów psychologicznych przebadano prawie stu CEO. Wychodząc z założenia, że najważniejszą wartością startupów są ludzie, którzy je tworzą, szukano odpowiedzi na pytanie, jakie kompetencje mają CEO, których startupy osiągnęły sukces; jakie mają podejście do siebie i świata; jakimi wartościami się kierują? Czy właśnie to, jacy są, pomaga im w osiąganiu sukcesów?

Zespół badawczy

Jola Kania
>psycholog, terapeuta, trener umiejętności społecznych
Aleksandra Chołody-Trapp
>Head of Culture and Trends w Infuture Hatalska Foresight Institute

Badanie cech osobowości CEO startupów jest w mojej ocenie bardzo potrzebne. Ze względu na fakt, że jest to wciąż nowa forma prowadzenia działalności i atrakcyjna dla ludzi młodych, warto wiedzieć, jakie cechy pomagają osiągnąć wymarzony cel. Wyniki naszych badań pokazują, co może być potencjałem, a co obszarem rozwojowym dla osoby, która chciałaby prowadzić taką formę działalności gospodarczej.

Popławska, Agnieszka opiekun merytoryczny
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Agnieszka Popławska
Miasto
sopot
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog organizacji i zarządzania
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Organizacji i Marketingu","Nazwa odmieniona":"Zak\u0142adu Psychologii Organizacji i Marketingu"}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. studenckich","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Sopocie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii w Sopocie"}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Poznaniem i Zachowaniem","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-organizacji-i-zarzadzania
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Agnieszka Popławskapsycholog organizacji i marketingu

Wyniki badań

Wyniki pokazują, że różnice między CEO, którzy osiągają sukcesy, a populacją są mocno zarysowane. W badaniach wzięło udział 91 CEO startupów. Największą grupę stanowiły osoby w przedziale 30-40 lat (49 osób). Kwestionariusze wypełniło 50 mężczyzn i 41 kobiet. 81,3% respondentów deklarowało wykształcenie wyższe (z czego 76% mężczyzn i 87,8% kobiet). Najwięcej osób deklarowało, że jest z Warszawy – 28% respondentów.

Nie ma jednoznaczej definicji udanego przedsięwzięcia. Na potrzeby badań za miarę sukcesu startupu uznane zostały następujące wskaźniki:

  • obiektywny: przychody oraz zatrudnienie uzyskiwane przez ostatnie sześć miesięcy funkcjonowania startupu wzrosło,
  • subiektywny: CEO w badaniu musiał zadeklarować, że jego zdaniem startup osiągnął sukces (odpowiedzi na pięciostopniowej skali: „zdecydowanie tak” lub „raczej tak”).

Zbadano, że cechy CEO mogą być predykatorem sukcesu prowadzonego startupu. CEO z badanej grupy, która osiągnęła sukces wyróżnia:

  • wyższy poziom uporu (grit), rozumiany jako wytrwałość i pasja w dążeniu do celów długoterminowych oraz tendencja do osiągania długofalowych celów ciężką pracą i z trwałym zapałem,
  • wyższy poziom pasji, rozumianej jako długotrwała systematyczność,
  • wyższy poziom wytrwałości, rozumianej jako zdolność do długotrwałej pracy, nawet w obliczu przeciwności losu lub niepowodzeń.

Ponadto osoby te:

  • posiadają wysokie oczekiwania związane z efektami własnych działań, są przekonane o własnej sprawczości, oraz o posiadanej wiedzy i kompetencjach, które pomogą wykonać powzięty plan działania,
  • są bardziej zorientowane na działanie i lepiej radzą sobie w sytuacjach porażek i niepowodzeń, nie załamują się i potrafią szybko się podnieść i kontynuować działania prowadzące ich do wyznaczonego celu,
  • są bardziej stabilne emocjonalnie, inaczej mówiąc posiadają dużą potrzebę autonomii, niezależności oraz wysokie przystosowanie emocjonalne,
  • są bardziej sumienne, czyli wydajne, zorganizowane oraz systematyczne,
  • są bardziej ugodowe, czyli odznaczają się wysoką skłonnością do współpracy oraz ogólnie pozytywnym nastawieniem do ludzi.

Startup, który osiąga sukces, może być prowadzony zarówno przez CEO, który jest mężczyzną, jak i kobietą. Nie ma żadnych różnic w tych grupach pod względem analizowanych cech.

Wykształcenie, wiedza i doświadczenie to tylko część układanki, która prowadzi do stworzenia udanego biznesu. Równie ważne, o ile nie ważniejsze, są cechy i kompetencje takie, jak: umiejętność radzenia sobie z niepowodzeniami, jasno sprecyzowane cele, upór, pasja czy sumienność. Badanie jednoznacznie potwierdza, że CEO tak specyficznej grupy, jaką są polskie startupy, powinni rozwijać właśnie te cechy. Na szczęście, z nimi nie trzeba się urodzić, bo można nad nimi pracować i nieustannie je doskonalić.

Publikacje