Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Determinanty zachowań żywieniowych i aktywności fizycznej. Europejskie centrum wiedzy służące integracji i rozwojowi infrastruktury badawczej
naukowo-badawczy
zakończony

Determinanty zachowań żywieniowych i aktywności fizycznejEuropejskie centrum wiedzy służące integracji i rozwojowi infrastruktury badawczej

Aleksandra Łuszczyńska
kierownik projektu
prof. dr hab.
Aleksandra Łuszczyńska

psycholog, ekspert w dziedzinie psychologii zdrowia

zobacz biogram
wartość projektu: 280 966 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Wrocław
okres realizacji: 2013 2014 2015 2016

 

projekt naukowy

 Determinanty zachowań żywieniowych i aktywności fizycznej

Europejskie centrum wiedzy służące integracji i rozwojowi infrastruktury badawczej

 

Jednostka realizująca swps wroclaw white
Kwota dofinansowania 280 966 PLN
Jednostka finansująca ncbir

Okres realizacji projektu: grudzień 2013 – grudzień 2016

 

O wpływie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej na ogólny dobrostan oraz jakość i długość ludzkiego życia wiemy już bardzo dużo. Dlaczego więc nadal wiele osób wybiera niezdrowy tryb życia, który jednostkowo wpływa ujemnie na dobrostan człowieka, a społecznie generuje koszty dla budżetów państwowych? Naukowcy z Uniwersytetu SWPS, we współpracy z badaczami reprezentującymi różne kraje i dziedziny naukowe, zbadają co wpływa na wybór diety i poziom aktywności fizycznej oraz stworzą platformę skupiającą najlepsze praktyki i narzędzia badawcze w celu harmonizacji badań pomiędzy krajami europejskimi.

Opis projektu

Cele projektu

Celem projektu jest zrozumienie determinantów diety oraz aktywności fizycznej przy wykorzystaniu szerokiego interdyscyplinarnego podejścia, włączając perspektywę biologiczną, ekologiczną, psychologiczną, socjologiczną, ekonomiczną, społeczno-gospodarczą oraz ich wzajemnych powiązań, aby wykorzystać tę wiedzę w skutecznej promocji zdrowej diety oraz aktywności fizycznej. Projekt służy stworzeniu centrum wiedzy dla przyszłego monitorowania, badania oraz translacji wyników badań dla polityki oraz praktyki dotyczącej diety i aktywności fizycznej.

Trzy obszary tematyczne

Projekt obejmuje następujące obszary tematyczne:

  1. Ocena i harmonizacja metod dla przyszłych badań, obserwacja, monitoring oraz ocena interwencji i polityki.
  2. Determinanty zachowań żywieniowych, aktywności fizycznej w trakcie życia.
  3. Ocena i analiza porównawcza interwencji w zakresie zdrowia publicznego i polityki, mających na celu poprawę zachowania diety, aktywności fizycznej przez całą długość życia.

 

Realizacja projektu pozwoli na ocenę i analizę porównawczą interwencji w zakresie zdrowia publicznego i polityki, mających na celu poprawę diety i aktywności fizycznej. Wynikiem prac mają być rekomendacje rozwiązań politycznych dążących do poprawy zachowań związanych z dietą i aktywnością fizyczną w krajach biorących udział w projekcie.

Łuszczyńska, Aleksandra kierownik projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Aleksandra Łuszczyńska
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Stanowisko
profesor
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi","Nazwa odmieniona":"Centrum Bada\u0144 Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi"}}
Specjalizacja
Psycholog, ekspert w dzieninie psychologii zdrowia
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-zdrowia
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńskapsycholog, ekspert w dziedzinie psychologii zdrowia

 

Efekty projektu

Projekt przyniesie następujące efekty:

  1. Rozwój sieci i infrastruktury naukowców z różnych dyscyplin naukowych badających determinanty diety i aktywności fizycznej; dokonujących oceny i analizy porównawczej interwencji w zakresie zdrowia publicznego i polityki mających na celu poprawę diety i aktywności fizycznej.
  2. Opracowanie narzędzi online najlepszych praktyk i metod badawczych w celu dążenia do lepszej harmonizacji pomiędzy krajami europejskimi.
  3. Optymalizacja tej infrastruktury i metodologii we wszystkich uczestniczących w projekcie krajach europejskich.
  4. Utworzenie zaplecza badawczego do dzielenie się, wymiany i współpracy między naukowcami w różnych krajach.

Zespół badawczy

Horodyska, Kamila
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Kamila Horodyska
Tytuł
dr
dr Kamila Horodyskapsycholog, ekspert w dziedzinie psychologii zdrowia