Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
Od Samoobrony do Agrounii. Wiejskie ruchy społeczne po 1989 r.
naukowo-badawczy
realizowany

Od Samoobrony do AgrouniiWiejskie ruchy społeczne po 1989 r.

Michał Wenzel
kierownik projektu
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Michał Wenzel

socjolog, zajmuje się metodami badań społecznych i postawami politycznymi

zobacz biogram
wartość projektu: 529 014 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: nauki o polityce i administracji
jednostka: Uniwersytet SWPS
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2022 2023 2024 2025

Naukowiec z Uniwersytetu SWPS postanowił zbadać rolę wiejskich ruchów społecznych po 1989 r. w polskim życiu politycznym. Samoobrona oraz Agrounia stanowią reprezentatywne przykłady oddolnych ruchów troszczących się o mieszkańców wsi oraz rolników.

Założenia projektu

Celem projektu jest zbadanie wiejskich ruchów społecznych (RSM) jako aktorów w procesach społecznych i politycznych po transformacji w Polsce. Społeczeństwo obywatelskie odegrało kluczową rolę w procesach transformacji, zwłaszcza w ich wczesnych fazach. O ile rola robotników (związków zawodowych, organizacji pracowniczych) jest bardzo dobrze zbadana, o tyle ruchy wiejskie (chłopskie) rzadko były przedmiotem systematycznych badań, mimo intensywności ich działalności, liczebność ludności wiejskiej i wyzwań stojących przed tą grupą.

Numer projektu: 2021/41/B/HS5/00536

Wieś i wiejskie społeczeństwo obywatelskie to zapomniany aktor współczesnej Polski. Jest to tym bardziej znaczące, że zdecydowana większość Polaków ma korzenie wiejskie w drugim lub trzecim pokoleniu, a więc jest to istotny element ich tożsamości. Projekt ma za zadanie wypełnić tę lukę.

Wenzel, Michał kierownik projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Michał Wenzel
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-polityce-i-administracji
Specjalizacja
Socjolog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Nauk Społecznych
Obszar zainteresowania
socjologia
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Michał Wenzelsocjolog, zajmuje się metodami badań społecznych i postawami politycznymi

Metodologia

Pytania badawcze dotyczą okoliczności powstania ruchów wiejskich, ich wpływu i upadku. Pierwsze pytanie dotyczy warunków ich powstawania: jakie czynniki strukturalne je umożliwiają? Jaki katalizator motywuje uczestników do samoorganizacji? Zaczniemy od analizy społeczno-ekonomicznych i politycznych uwarunkowań, w których rozpoczynają się spontaniczne akcje protestacyjne.

Drugie pytanie dotyczy fazy instytucjonalizacji. Gdy ruch rozwija struktury i procedury, staje się organizacją. RSM stosunkowo wcześnie przyjmuje cele polityczne i zaczyna działać jako partia polityczna. Chcemy wiedzieć: jakie były/są cele polityczne? Jak skuteczne były ruchy wiejskie w ich artykułowaniu? Przyjrzymy się parlamentarnej reprezentacji działaczy RSM w parlamencie, rządzie i samorządach. Spróbujemy prześledzić związek między działalnością polityczną w ramach instytucji a aktywizmem w ramach społeczeństwa obywatelskiego.

Trzeci obszar związany jest z rozkładem ruchu. Pytanie dotyczy upadku: dlaczego ruchy wiejskie upadły? Czy stało się to, ponieważ:

a) wypełniały swoją misję, tj. osiągnęły swoje cele,

b) ze względu na jakość przywództwa,

c) ze względu na zmiany strukturalne w społeczeństwie?

Hipotetycznie, rolę odegrała kombinacja wszystkich trzech czynników.

Użyteczność wyników

Projekt łączy analizę z dłuższej perspektywy z nawiązaniem do aktualnych wydarzeń. Projekt obejmuje działalność RSM po 1989 r. Największym RSM w latach 90. była Samoobrona; w okresie po akcesji do UE Samoobrona przestała odgrywać dotychczasową rolę ze względu na stopniową poprawę warunków życia na wsi (czynnik strukturalny) oraz jakość przywództwa. Porównamy ten proces z obecnymi wydarzeniami w Agrounii, współczesnym RSM.

Skontaktuj się
z nami

Dział Badań Naukowych

Dane teleadresowe

ul. Chodakowska 19/31, pokoje 408, 409, 410
03-815 Warszawa

[email protected]

22 517 99 21


Godziny pracy

poniedziałek – piątek: 9.00–16.00


Zespół

Dyrektor
Piotr Matejek

[email protected]