Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
Zniekształcenia poznawcze w ocenie autorytetu epistemicznego eksperta: ich psychologiczne źródła i konsekwencje na przykładzie oceniania ekspertów w dziedzinie ekonomii
naukowo-badawczy
zakończony

Zniekształcenia poznawcze w ocenie autorytetu epistemicznego ekspertaich psychologiczne źródła i konsekwencje na przykładzie oceniania ekspertów w dziedzinie ekonomii

Tomasz Zaleśkiewicz
kierownik projektu
prof. dr hab.
Tomasz Zaleśkiewicz

psycholog biznesu, prowadzi zajęcia z podejmowania decyzji i psychologii ekonomicznej

zobacz biogram
wartość projektu: 350 740 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Wrocław
okres realizacji: 2013 2014 2015 2016 2017

 

projekt naukowy

Zniekształcenia poznawcze w ocenie autorytetu epistemicznego eksperta

 ich psychologiczne źródła i konsekwencje na przykładzie oceniania ekspertów w dziedzinie ekonomii

 

 

 

Jednostka realizującaUNI SWPS wroclaw
Kwota dofinansowania350 740 PLN
Jednostka finansującaNCN

Okres realizacji projektu: 2013–2017


− Konsumenci podejmują wiele decyzji dotyczących inwestowania pieniędzy, zaciągania kredytów lub kupowania ubezpieczeń. Dokonując wyborów w tym zakresie, bardzo często konsultują się z doradcami finansowymi. W naszym projekcie prowadzimy badania eksperymentalne, w których próbujemy wykazać, w jaki sposób konsumenci zyskują przekonanie o tym, jak dużą wiedzą owi eksperci dysponują i w jakim zakresie są godni zaufania i jakiego typu błędy popełniają w tym zakresie mówi kierownik badania, prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz.

Opis projektu

Podstawowym celem proponowanego projektu badawczego jest zbadanie tego, w jaki sposób laicy spostrzegają autorytet epistemiczny (rozumiany jako źródło informacji mające znaczny wpływ na pozyskiwanie i tworzenie przez nich wiedzy) i konstruują jego oceny, na przykładzie ekspertów z szeroko rozumianej dziedziny ekonomii. W projekcie tym, zarówno w warstwie pojęciowej, jak i empirycznej, dominujące jest pojęcie określane w języku angielskim jako „expertise bias”, stanowiące sumę zniekształceń poznawczych w ocenie eksperta.

Zjawisko to definiujemy jako systematyczną inklinację do traktowania opinii eksperckich pochodzących z określonego źródła jako niepodważalnych i godnych zaufania i do opierania własnych sądów i decyzji na takich opiniach, niezależnie od rzeczywistego i obiektywnego poziomu wiedzy eksperckiej i skuteczności eksperta w danym obszarze, ale w oparciu o rozmaite „naiwne” przesłanki.

Jak już wspomniano, to zniekształcenie będzie badane w odniesieniu do spostrzegania autorytetów epistemicznych w dziedzinie ekonomii i finansów, ponieważ tego rodzaju badań nie prowadzono dotychczas ani w psychologii poznawczej, ani w psychologii ekonomicznej

Cele szczegółowe (pytania badawcze) realizowane w ramach przedstawianego projektu sformułowano następująco:

  • W jakim stopniu zniekształcenia poznawcze odkryte w badaniach dotyczących oceny autorytetu epistemicznego w obszarze medycyny (Barnoy, Ofra, & Bar- Tal, 2012; Barnoy, Levy, & Bar- Tal, 2009; Bar-Tal, Stasiuk, & Maksymiuk, w druku), np. zniekształcenie polegające na wyższym zaufaniu do eksperta formułującego rekomendacje dotyczące działania o szerokich konsekwencjach, można zaobserwować także w ocenach autorytetów z dziedziny ekonomii i finansów?
  • W jaki sposób różne charakterystyki rekomendacji udzielonej przez eksperta (np. ryzykowność działania które ma być podjęte jako skutek rekomendacji) wpływają na spostrzeganie jego autorytetu epistemicznego i tworzenie wiedzy w tym zakresie?
  • W jaki sposób przetwarzanie wiedzy dostarczanej przez eksperta zależy od przekonania o własnym autorytecie epistemicznym w danej dziedzinie, to znaczy od spostrzegania własnej wiedzy i kompetencji?
  • W jakim stopniu motywacja i skuteczność w realizacji potrzeby domknięcia poznawczego (Kruglański, 2004) oraz indywidualna skłonność do podejmowania ryzyka finansowego wpływają na uleganie zniekształceniom w ocenie autorytetu epistemicznego eksperta?
  • W jaki sposób sądy dotyczące autorytetu epistemicznego ekspertów w dziedzinie finansów i ekonomii wpływają na decyzje i zachowania ekonomiczne osób korzystających z wiedzy tychże ekspertów?

Zespół badawczy

Główni wykonawcy

Gąsiorowska, Agata
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Agata Gąsiorowska
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na uczelni
pełnomocnik dziekana ds. organizacji i rozwoju
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Ekonomicznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"zast\u0119pca dyrektora","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":"Instytutu Psychologii"}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Ekonomicznymi","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-ekonomiczna
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Agata Gąsiorowskapsycholog ekonomiczny, prowadzi zajęcia z zakresu psychologii pieniędzy
prof. Yoram Bar-Tal
Tel Aviv University
dr Katarzyna Stasiuk
Uniwersytet UMCS w Lublinie
dr Renata Maksymiuk
Uniwersytet UMCS w Lublinie

Skontaktuj się
z nami

Dział Badań Naukowych

Dane teleadresowe

ul. Chodakowska 19/31, pokoje 408, 409, 410
03-815 Warszawa

[email protected]

22 517 99 21


Godziny pracy

poniedziałek – piątek: 9.00–16.00


Zespół

Dyrektor
Piotr Matejek

[email protected]