Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Zniekształcenia poznawcze w ocenie autorytetu epistemicznego eksperta: ich psychologiczne źródła i konsekwencje na przykładzie oceniania ekspertów w dziedzinie ekonomii
naukowo-badawczy
zakończony

Zniekształcenia poznawcze w ocenie autorytetu epistemicznego ekspertaich psychologiczne źródła i konsekwencje na przykładzie oceniania ekspertów w dziedzinie ekonomii

Tomasz Zaleśkiewicz
kierownik projektu
prof. dr hab.
Tomasz Zaleśkiewicz

psycholog biznesu, prowadzi zajęcia z podejmowania decyzji i psychologii ekonomicznej

zobacz biogram
wartość projektu: 350 740 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Wrocław
okres realizacji: 2013 2014 2015 2016 2017

 

projekt naukowy

Zniekształcenia poznawcze w ocenie autorytetu epistemicznego eksperta

 ich psychologiczne źródła i konsekwencje na przykładzie oceniania ekspertów w dziedzinie ekonomii

 

 

 

Jednostka realizującaUNI SWPS wroclaw
Kwota dofinansowania350 740 PLN
Jednostka finansującaNCN

Okres realizacji projektu: 2013–2017


− Konsumenci podejmują wiele decyzji dotyczących inwestowania pieniędzy, zaciągania kredytów lub kupowania ubezpieczeń. Dokonując wyborów w tym zakresie, bardzo często konsultują się z doradcami finansowymi. W naszym projekcie prowadzimy badania eksperymentalne, w których próbujemy wykazać, w jaki sposób konsumenci zyskują przekonanie o tym, jak dużą wiedzą owi eksperci dysponują i w jakim zakresie są godni zaufania i jakiego typu błędy popełniają w tym zakresie mówi kierownik badania, prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz.

Opis projektu

Podstawowym celem proponowanego projektu badawczego jest zbadanie tego, w jaki sposób laicy spostrzegają autorytet epistemiczny (rozumiany jako źródło informacji mające znaczny wpływ na pozyskiwanie i tworzenie przez nich wiedzy) i konstruują jego oceny, na przykładzie ekspertów z szeroko rozumianej dziedziny ekonomii. W projekcie tym, zarówno w warstwie pojęciowej, jak i empirycznej, dominujące jest pojęcie określane w języku angielskim jako „expertise bias”, stanowiące sumę zniekształceń poznawczych w ocenie eksperta.

Zjawisko to definiujemy jako systematyczną inklinację do traktowania opinii eksperckich pochodzących z określonego źródła jako niepodważalnych i godnych zaufania i do opierania własnych sądów i decyzji na takich opiniach, niezależnie od rzeczywistego i obiektywnego poziomu wiedzy eksperckiej i skuteczności eksperta w danym obszarze, ale w oparciu o rozmaite „naiwne” przesłanki.

Jak już wspomniano, to zniekształcenie będzie badane w odniesieniu do spostrzegania autorytetów epistemicznych w dziedzinie ekonomii i finansów, ponieważ tego rodzaju badań nie prowadzono dotychczas ani w psychologii poznawczej, ani w psychologii ekonomicznej

Cele szczegółowe (pytania badawcze) realizowane w ramach przedstawianego projektu sformułowano następująco:

  • W jakim stopniu zniekształcenia poznawcze odkryte w badaniach dotyczących oceny autorytetu epistemicznego w obszarze medycyny (Barnoy, Ofra, & Bar- Tal, 2012; Barnoy, Levy, & Bar- Tal, 2009; Bar-Tal, Stasiuk, & Maksymiuk, w druku), np. zniekształcenie polegające na wyższym zaufaniu do eksperta formułującego rekomendacje dotyczące działania o szerokich konsekwencjach, można zaobserwować także w ocenach autorytetów z dziedziny ekonomii i finansów?
  • W jaki sposób różne charakterystyki rekomendacji udzielonej przez eksperta (np. ryzykowność działania które ma być podjęte jako skutek rekomendacji) wpływają na spostrzeganie jego autorytetu epistemicznego i tworzenie wiedzy w tym zakresie?
  • W jaki sposób przetwarzanie wiedzy dostarczanej przez eksperta zależy od przekonania o własnym autorytecie epistemicznym w danej dziedzinie, to znaczy od spostrzegania własnej wiedzy i kompetencji?
  • W jakim stopniu motywacja i skuteczność w realizacji potrzeby domknięcia poznawczego (Kruglański, 2004) oraz indywidualna skłonność do podejmowania ryzyka finansowego wpływają na uleganie zniekształceniom w ocenie autorytetu epistemicznego eksperta?
  • W jaki sposób sądy dotyczące autorytetu epistemicznego ekspertów w dziedzinie finansów i ekonomii wpływają na decyzje i zachowania ekonomiczne osób korzystających z wiedzy tychże ekspertów?

Zespół badawczy

Główni wykonawcy

Gąsiorowska, Agata
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Agata Gąsiorowska
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na uczelni
pełnomocnik dziekana ds. organizacji i rozwoju
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Ekonomicznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"zast\u0119pca dyrektora","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":"Instytutu Psychologii"}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Ekonomicznymi","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-ekonomiczna
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Agata Gąsiorowskapsycholog ekonomiczny, prowadzi zajęcia z zakresu psychologii pieniędzy
prof. Yoram Bar-Tal
Tel Aviv University
dr Katarzyna Stasiuk
Uniwersytet UMCS w Lublinie
dr Renata Maksymiuk
Uniwersytet UMCS w Lublinie