Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Nasi studenci laureatami konkursu Enactus

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/enactus_2017_1.jpg

Studenci Uniwersytetu SWPS realizujący projekty Kamionek Milowy oraz Cook 'n Learn zajęli 2. miejsce w prestiżowym konkursie Enactus Poland National Competition 2017, organizowanym przez międzynarodową organizację Enactus zrzeszającą ponad 1700 uczelni w 36 krajach. Organizacja wspiera studenckie działania mające na celu pomoc społecznościom lokalnym. Angażuje przy tym blisko 550 partnerów biznesowych, wśród których znajdują się takie firmy, jak Walmart, KPMG, Unilever czy Microsoft.

Studenci promotorami zmian

Enactus to międzynarodowy inkubator studenckich projektów i startupów społecznych, w ramach których studenci tworzą modele biznesowe i wdrażają innowacje technologiczne wspierające rozwój rodzimych mikroprzedsiębiorstw. W Polsce w ramach inicjatywy każdego roku realizowanych jest kilkadziesiąt przedsięwzięć, takich jak: tworzenie aplikacji wspierających komunikację ludzi dotkniętych afazją, budowa sieci ekologicznych bazarów, opracowanie symulacji biznesowych do nauki oszczędzania, kreacja marki ubrań przy udziale miejscowych krawcowych i projektantów mody.

Rozwój projektów Enactus to nie tylko pomoc dla społeczności lokalnych, lecz także unikatowa możliwość wsparcia młodych talentów. Inicjatywa sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości akademickiej, łącząc ze sobą studentów, przedstawicieli biznesu oraz nauczycieli akademickich.

Ważnym elementem programu jest coroczny konkurs, podczas którego studenci prezentują wyniki realizowanych projektów. Podczas wydarzenia jury złożone z prezesów i dyrektorów największych spółek działających na polskim rynku ocenia przedsięwzięcia i wyłania najlepszy zespół uczelniany, który reprezentuje Polskę na międzynarodowym finale Enactus World Cup w Londynie.

Tegoroczny konkurs odbył się 5 czerwca w Kinotece, w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Gośćmi specjalnymi gali byli Rachael A. Jarosh – President and CEO Enactus International, oraz Lord dr Michael Hastings – Global Head of Citizenship KPMG International. Finalistami zostali studenci z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Gratulujemy.

W tym roku uznanie jurorów zdobyły dwa projekty naszych studentów: Kamionek Milowy oraz Cook 'n' Learn, realizowane pod opieką dr. Konrada Maja, kierownika Centrum Innowacji Uniwersytetu SWPS. Na projekty składa się szereg działań na rzecz lokalnej społeczności Kamionka i promocji niewielkich, rodzinnych przedsiębiorstw.

Kamionek Milowy – sentyment do czasów minionych

Kamionek Milowy ma na celu poprawę jakości funkcjonowania rzemieślników Kamionka. Studenci przeprowadzają ankiety wśród miejscowych przedsiębiorców i diagnozują problemy, z jakimi lokalni rzemieślnicy borykają się na co dzień. Organizują dla nich warsztaty edukacyjne, podczas których uczestnicy zdobywają praktyczną wiedzę z zakresu zagadnień administracyjnych, promocji i kreowania wizerunku w Internecie, tworzenia business planu i storytellingu – opowiadania historii swojego zakładu w sposób interesujący. Częścią planu jest także zmiana wystroju lokali usługowych tak, by stylistyką nawiązywały do historii miejsca. Zobacz raport z działań »

Cook 'n Learn – integracja obcokrajowców z mieszkańcami Warszawy

Z kolei projekt Cook ‘n Learn to cykl warsztatów gotowania, podczas których seniorzy i obcokrajowcy mieszkający w Warszawie opowiadają swoje historie i dzielą się życiowym doświadczeniem. Wspólne przygotowywanie posiłków jest okazją do lepszego poznania się, przełamania barier kulturowych i obalenia uprzedzeń. Spotkania nie tylko pozwalają oswoić „nieznane”, lecz także sprzyjają nauce języka angielskiego i promują zdrowie odżywianie. Zobacz raport z działań »

enactus 2017 3