Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007Hcp"

O studiach

Studia stanowią omówienie teoretycznych aspektów z zakresu kryzysu, traumy i sytuacji trudnych, oraz ich psychologicznych konsekwencji. Dostarczają również praktycznych narzędzi do diagnozy i pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi zgłaszającymi się po pomoc psychologiczną.

Problematyka kierunku obejmuje wiedzę z zakresu psychologii klinicznej, ze szczególnym uwzględnieniem psychologii traumy, psychopatologii emocji, psychologii osobowości oraz neuropsychologii.

Program zajęć dotyczy specyfiki sytuacji trudnych i radzenia sobie w różnych okresach rozwojowych człowieka. Stanowi wsparcie codziennej pracy psychologów, pedagogów, nauczycieli i osób wykonujących zawody pomocowe, jak np. pracownicy socjalni, asystenci rodziny czy pielęgniarze.

 

Czy to studia dla ciebie?

Zapraszamy:

 • magistrów psychologii z doświadczeniem klinicznym lub przygotowujący się do podjęcia pracy klinicznej,
 • magistrów kierunków związanych z pomocą innym, np.: lekarze, pielęgniarki, pedagodzy, pracownicy socjalni, absolwenci resocjalizacji, ratownicy medyczni – posiadający doświadczenie kliniczne lub przygotowujących się do pracy klinicznej.

Dlaczego warto?

 1. Program zajęć obejmuje aż 192 godziny zajęć dydaktycznych, w dużej mierze odbywających się w trybie warsztatowym.
 2. Zdobędziesz kompetencje do udzielania pomocy osobom doświadczającym sytuacji trudnych, będących w kryzysie, bądź przeżywającym traumę.
 3. Podczas zajęć będziesz omawiać przypadki pacjentów doświadczonych wykładowców-klinicystów.
 4. Poznasz niezbędną wiedzę i techniki przydatne w pracy psychologa oraz osób wykonujących zawody pokrewne.
 5. Otrzymasz profesjonalny feedback dotyczący swoich mocnych i słabych stron podczas wykonywania zadań w ramach studiów.

Program studiów

Blok tematyczny

Wprowadzenie

Psychologia sytuacji trudnych: pojęcie kryzysu życiowego, rozwojowego, traumy, rodzaje zdarzeń kryzysowych i traumatycznych – wprowadzenie

(16 godz.)

Neurobiologia stresu

(16 godz.)

Rodzaje i specyfika sytuacji trudnych doświadczanych przez dzieci i młodzież

(16 godz.)

Psychospołeczne uwarunkowania społeczne uwarunkowania i konsekwencje sytuacji trudnych doświadczanych

(22 godz.)

Blok tematyczny

Diagnoza

Diagnoza dziecka doświadczającego kryzysu/ traumy: metody diagnostyczne (ilościowe i jakościowe), narzędzia diagnostyczne

(10 godz.)

Diagnoza osoby dorosłej doświadczającej kryzysu/traumy: metody diagnostyczne (ilościowe i jakościowe), narzędzia diagnostyczne

(8 godz.)

Blok tematyczny

Interwencja, terapia

Część zajęć z trzeciego modułu (38 godzin, 2 zjazdy) odbędzie się w 2 grupach podzielonych na: Moduł A (dla słuchaczy z tytułem magistra psychologii) i Moduł B (dla słuchaczy nieposiadających dyplomu magistra psychologii, należących do następujących grup zawodowych: lekarze, pielęgniarki, pedagodzy, pracownicy socjalni, absolwenci resocjalizacji, ratownicy medyczni)

Tworzenie programów rozwoju i wzmacniania zasobów osobistych wpływających na proces adaptacji do traumy i kryzysu

(16 godz.)

Prewencja i zarządzanie kryzysem.Tworzenie programów profilaktyki i prewencji w organizacji i środowisku

(8 godz.)

Pomoc dla osób w kryzysie: interwencja i działania terapeutyczne wobec osób doświadczających zaburzeń somatycznych

(8 godz.)

Pomoc dla osób w kryzysie: interwencja kryzysowa dla osób dorosłych

(10 godz.)

Pomoc dla osób w kryzysie: interwencja kryzysowa dla dzieci i młodzieży

(8 godz.)

Psychologia sytuacji trudnych – diagnoza, interwencja, terapia. Prezentacja własnych przypadków lub projektów

(16 godz.)

Blok tematyczny

Interwencja, terapia: Moduł A

dla słuchaczy z tytułem magistra psychologii

Pomoc dla osób w kryzysie: psychoterapia poznawczo behawioralna

(16 godz.)

Pomoc dla osób w kryzysie: terapia ACT

(10 godz.)

Pomoc dla osób w kryzysie: Terapia systemowa

(12 godz.)

Blok tematyczny

Interwencja, terapia: Moduł B

dla słuchaczy nieposiadających dyplomu magistra psychologii, należących do następujących grup zawodowych: lekarze, pielęgniarki, pedagodzy, pracownicy socjalni, absolwenci resocjalizacji, ratownicy medyczni

Wprowadzenie do psychologii różnic indywidualnych

(8 godz.)

Wprowadzenie do psychologii osobowości i rozwoju

(10 godz.)

Wprowadzenie do psychologii zdrowia

(10 godz.)

Wprowadzenie do psychopatologii

(10 godz.)

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 192 godziny dydaktyczne zajęć w formie wykładów i warsztatów. Zjazdy odbywają się co 2–3 tygodnie w weekendy (sobota – niedziela).

Hybrydowa forma studiów oznacza, że 5–7 zjazdów będzie realizowanych w formie online, a pozostałe odbywają się stacjonarnie. Nie ma możliwości łączenia tych form.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w budynku Uniwersytetu SWPS lub w innym wynajmowanym przez uczelnię.

Warunkiem przyjęcia osób z wykształceniem innym niż psychologiczne jest odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z kierownikiem kierunku, podczas której zostaną zweryfikowane kompetencje i doświadczenie zawodowe kandydata oraz omówiona zostanie jego motywacja do podjęcia studiów.

Część zajęć z trzeciego modułu (38 godzin, 2 zjazdy) odbędzie się w 2 grupach podzielonych na: Moduł A i Moduł B.

Warunki zaliczenia

 • Minimum 80% frekwencji na zajęciach
 • Aktywne uczestniczenie w spotkaniach
 • Przygotowanie i prezentacja przypadku lub projektu
 • Test wiedzy

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Kadra wykładowców składa się z ekspertów, praktyków i klinicystów z dużym doświadczeniem zawodowym. Podczas zajęć będą omawiali ze słuchaczami przypadki konkretnych pacjentów.

Kierownicy merytoryczni studiów

dr n. med.
Katarzyna Markowska-Regulska
dr n. med.
certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny, superwizorka
dr
Mariusz Zięba
dr
psycholog, zajmuje się psychologią pozytywną oraz psychologią narracyjną
dr
Anna Cwojdzińska
dr
psycholog
dr
Marta Czarnecka-Iwańczuk
dr
psycholog, specjalista psychologii klinicznej
 
Hubert Czupała
 
psycholog, wykładowca akademicki
dr
Agnieszka Mościcka-Teske
dr
psycholożka, psychoterapeutka, trenerka umiejętności psychologicznych i biegła sądowa
dr
Mateusz Zatorski
dr
psycholog, specjalizuje się w psychologicznych aspektach żywego dawstwa

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne.
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona.
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 730 PLN 7 300 PLN
Zapłać w 2 ratach 3 400 PLN 6 800 PLN
Zapłać w 1 racie 6 400 PLN 6 400 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na 2 tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Dofinansowanie PARP

Jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca możesz otrzymać dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na cele edukacyjne, w tym studia podyplomowe, kursy i szkolenia zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Uniwersytet SWPS uzyskał aprobatę PARP i wpis do BUR jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziesz na uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj
Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
na rok akademicki 2024/2025