logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla przedstawicieli kadry zarządzającej instytucjami kultury.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

MBA Kultura

 • Rekrutacja trwa. Start zajęć: marzec 2022 roku.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

"MBA Kultura to pierwsze w Polsce elitarne studia na poziomie podyplomowym nastawione na kształcenie obecnych i przyszłych menedżerów i liderów w obszarze kultury. Są reakcją na zmiany w instytucjonalnym pejzażu polskiej kultury i odpowiedzią na nowe, szerokie pojmowanie kultury jako obszaru łączącego podstawowe dziedziny kultury, przemysły kultury oraz branże kreatywne (gospodarka kreatywna). Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z innowacyjnymi praktykami w sferze zarządzania kulturą – na podstawie doświadczeń polskich i zagranicznych ekspertów. Jako organizatorzy MBA Kultura, teoretycy i praktycy z wieloletnim doświadczeniem, głęboko wierzymy w moc inspiracji, która może posłużyć do stworzenia rozwiązań unikalnych, dopasowanych do potrzeb instytucji zarządzanych przez naszych słuchaczy."

Biogramy.BIO paulina sobiczewskansp 594prof. dr  hab. Dorota Ilczuk
Kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci

Program MBA Kultura kierujemy do przedstawicieli kadry zarządzającej instytucjami kultury oraz osób, posiadających wykształcenie humanistyczne i artystyczne, które planują zdobycie dodatkowych kwalifikacji z zakresu ekonomii, zarządzania i psychologii. Zapraszamy wszystkich, którzy posiadają już doświadczenie na stanowiskach kierowniczych. Oczywiście skorzystać mogą również pracownicy z mniejszym doświadczeniem oraz młodzi absolwenci studiów magisterskich.

Cel

Program studiów jest tak zbudowany, aby umożliwić uczestnikom ugruntowanie wiedzy o zarządzaniu, ekonomii, prawie, finansach, ekonomice kultury i polityce kulturalnej. W naszym oryginalnym programie studiów pragnęliśmy wykorzystać wszystkie uczelniane zasoby – programy, wiedzę i specjalistów, którzy są zarazem świetnymi dydaktykami. Głównym długoterminowym celem MBA Kultura jest podniesienie jakości zarządzania kulturą w Polsce. Program i organizacja studiów nakierowane są przede wszystkim na wszechstronne zapoznanie słuchaczy ze sposobem i regułami funkcjonowania kultury i jej przemysłów w nowoczesnym otoczeniu. Studia MBA Kultura kształcą absolwentów przygotowanych do zarządzania i działania w instytucjach publicznych oraz współpracy z ich interesariuszami. Jednocześnie ważnym elementem programu jest dostarczenie wiedzy i powiązań z przemysłami kreatywnymi (rynek muzyczny, rynek sztuki, rynek filmu i mediów), które pozwolą spojrzeć na sferę kultury z szerszej perspektywy.

Wyróżniki

 • MBA Kultura to pierwszy w Polsce i jedyny dotąd program tego typu dedykowany kulturze.
 • To program, który jest efektem współpracy Uniwersytetu SWPS z trzema instytucjami. Partnerem zagranicznym programu jest UPTEC PINC Creative Industries Center of the Science and Technology Park na Uniwersytecie w Porto w Portugalii, gdzie planowany jest jeden z fakultatywnych zjazdów. Do merytorycznej współpracy zaproszono również pracowników Centrum Nauki Kopernik i Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie.
 • Program mocno stawia na sieciowanie studentów. Poza przekazywanie wiedzy chcemy by nasi absolwenci byli umocowani w środowisku.
 • W sytuacji kryzysu wywołanego epidemią COVID-19 podczas zajęć dużo uwagi poświęcone zostanie zarządzaniu kryzysowemu i zarządzaniu zmianą- chcemy wyposażyć naszych studentów w narzędzia umożliwiające radzenie sobie w chwilach trudnych dla ich instytucji.
 • Kierunek daje wiedzę nie tylko z zakresu kultury, ale także sektorów kreatywnych. Chcemy by program podążał za najnowszymi trendami.
 • Program stworzono w zgodzie z wytycznymi AMBA (Association of MBAs).

Warunki zaliczenia

Egzamin ustny, praca dyplomowa.

Czas trwania

Trzy semestry.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

Organizacja i tematyka zajęć

Program obejmuje 525 godzin zajęć dydaktycznych i trwa 3 semestry. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, konwersatoriów i warsztatów podczas zjazdów stacjonarnych. Część kursów realizowana jest techniką distance learning, wraz ze specjalnie opracowanymi narzędziami do interakcji online pomiędzy studentami a wykładowcą. W ramach godzin kontaktowych, każda grupa lub student indywidualnie piszący pracę dyplomową będzie miał możliwość konsultacji z mentorem/prowadzącym/promotorem.

Zakres wiedzy i umiejętności rozwijane podczas omawianych studiów podyplomowych obejmują:
Zarządzanie, sektory kreatywne, socjologię, ekonomikę kultury, psychologię zarządzania, przedsiębiorczość i przywództwo, międzynarodową politykę kulturalną, prawo, komunikację i marketing.

Opis przedmiotów

Program podzielono na 10 modułów, w ramach których odbywać się będą zajęcia. W pierwszym semestrze uczestnicy wezmą udział w warsztatach i wykładach z zarządzania. Poznają strategię organizacji, zasady zarządzania instytucjami kultury, perspektywę zarządczą organizatorów działalności kulturalnej. Drugi moduł dotyczyć będzie ekonomii i socjologii. Najważniejszymi przedmiotami będą mikro i makro ekonomia oraz ekonomika kultury. Słuchacze poznają również zagadnienia związane z finansami i podatkami w instytucji kultury oraz socjologię kultury.
Drugi semestr pozwoli uczestnikom zapoznać się z sektorami kreatywnymi, poznać między innymi rynek muzyczny, wydawniczy, festiwali. Nie zabraknie zajęć poświęconych rynkowi pracy artystów. Psychologiczne aspekty zarządzania to moduł, który wyposaży uczestników w narzędzia związane z zarządzaniem marką, zarządzaniem zespołem i wykorzystaniem kreatywności w procesach zarządczych. Bardzo ważnym elementem będą zajęcia pokazujące praktyki współpracy między kulturą a biznesem.
W trzecim semestrze słuchacze będą zobowiązani do przygotowania pracy dyplomowej. Odbędą się też wykłady gościnne zagranicznych ekspertów. Moduł poświęcony prawu wyposaży uczestników w wiedzę o prawach autorskich, zamówieniach publicznych i przepisach niezbędnych w sferze kultury. Podczas zajęć z komunikacji i marketingu zapoznamy słuchaczy nie tylko z tradycyjnym marketingiem ale także ze sposobami wykorzystania nowych mediów.
Poza obowiązkowymi modułami uczestnicy są zobowiązani do wybrania dwóch z trzech zjazdów fakultatywnych. Pierwszy, organizowany przez Centrum Nauki Kopernik, poświęcony jest Design Thinking. Drugi dotyczy wystąpień publicznych i powstał przy merytorycznej współpracy z Wydziałem Wiedzy o Teatrze na Warszawskiej Akademii Teatralnej. W trzecim semestrze proponujemy chętnym wyjazd za granicę. Dodatkowo płatny fakultet poprowadzą nasi partnerzy z UPTEC PINC Creative Industries Center of the Science and Technology Park na Uniwersytecie w Porto w Portugalii.
W związku z obecną sytuacją wywołaną epidemią COVID-19 wykładowcy w trakcie zajęć podejmą temat zarządzania zmianą, sposobów radzenia sobie z kryzysem, dobrych praktyk pomagających przetrwać zamknięcie instytucji.

Sposób prowadzenia

Podczas zjazdów kursy odbywają się w formie wykładów, seminariów i warsztatów. W programie przewidziane są także zajęcia prowadzone techniką distance learning wykorzystujące specjalnie zaprojektowane w tym celu narzędzia. Nasi wykładowcy pracują różnymi technikami. Wykorzystują prezentacje multimedialne, pracę grupową i różnego rodzaju formy angażowania słuchaczy. Praktycy z chęcią podzielą się różnymu case studies opowiadając o znanych sobie przypadkach.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Poniższe informacje dotyczą studiów 3-semestralnych: w roku akademickim 2021/2022
(2 semestry) i w roku 2022/2023 (1 semestr).

Opłata za studia
za 1 i 2 semestr roku akademickiego 2021/2022
10 rat 2 460 zł
2 raty 12 150 zł
1 rata 24 000 zł
za 3 semestr roku akademickiego 2022/2023
10 rat**
2 460 zł**
2 raty*
12 150 zł*
1 rata 12 000 zł

Łączny koszt studiów w ciągu 3 semestrów:

przy wyborze systemu 10 rat/rok akademicki: 36 900 zł (łącznie 15 rat po 2460 zł)
przy wyborze systemu 2 rat/rok akademicki: 36 450 zł (łącznie 3 raty po 12 150 zł)
przy wyborze systemu 1 raty/rok akademicki: 36 000 zł (24 000 zł w pierwszym roku akademickim nauki + 12 000 zł w drugim roku akademickim nauki)

* tylko 1 rata płatna w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminie do 05 października 2022 roku
** tylko 5 rat płatnych w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminach od 05 października 2022 roku do 05 lutego 2023 roku włącznie

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej ( absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Istnieje możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

 • poniedziałek-piątek: 9.00-17.00
 • weekendy: 8.00-14.00


Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.