Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
czarny

dr

Paweł Mazur

Instytut Prawa
Wydział Prawa w Warszawie
adiunkt w Katedrze Prawa Prywatnego

Dla mediów:

Profil naukowy

Prawnik, naukowo zajmuje się prawem cywilnym i handlowym. Adwokat w kancelarii Rymarz Zdort.

Autor licznych książek i artykułów naukowych, m.in.: Uprawnienia i obowiązki akcjonariusza względem pozostałych akcjonariuszy wynikające ze stosunku spółki, Warszawa 2021, razem z M. Zmysłowską Odpowiedzialność przebijająca, Warszawa 2019, Klauzule drag-along jako umowy przedwstępne na rzecz osoby trzeciej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2020/12, Wybrane problemy związane ze stosowaniem opcji put oraz opcji call w statutach spółek akcyjnych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2020/9, Umowa spółki jako pactum in favorem tertii. Określenie charakteru prawnego umowy, „Przegląd Prawa Handlowego” 2018/1, Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedsiębiorstwa w przypadku transakcji w formule share deal, „Przegląd Prawa Handlowego” 2017/2.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia: prawo handlowe, część ogólna prawa zobowiązań, część szczególna prawa zobowiązań, weksle i czeki, organizacja i funkcjonowanie spółki z o.o.

 

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • ład korporacyjny
  • prawo spółek
  • umowy w obrocie handlowym

Informacje prasowe