Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Ewa Odachowska

dr

Ewa Odachowska-Rogalska

 

Profil zawodowy

Doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, magister psychologii i pedagogiki, psycholog transportu i psychotraumatolog. Na co dzień pracuje w Instytucie Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej, jako Kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży.
Wykładowca w Uniwersytecie SWPS (psychotraumatologia, interwencja kryzysowa, osobowość, emocje i motywacje) oraz specjalista w Zakładzie Psychologii Transportu i Fizjologii Instytutu Transportu Samochodowego. Terapeuta, autorka licznych publikacji naukowych dotyczących psychologii ryzyka, traumy powypadkowej i innych. Członek European Society for Traumatic Stress Studies i Polskiego Towarzystwa Psychotraumatologicznego, Towarzystwa EMDR i PTBST. Ukończyła specjalistyczne szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej (TF-CBT) metodą Przedłużonej Ekspozycji (PE) w leczeniu PTSD (Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania UW), Kurs Terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum CBT, Kurs Terapii zaburzeń behawioralnych w Instytucie Psychologii Zdrowia, szkolenie w diagnozie zaburzeń osobowości i zastosowaniu SCID-II (Ustrukturalizowanego Wywiadu Klinicznego do Badania Zaburzeń Osobowości z osi II DSM-IV) oraz wiele szkoleń specjalistycznych w obszarze pracy z zaburzeniami po stresie traumatycznym (m.in. terapia eklektyczna - BEPP, EMDR 1 i II stopień). Posiada uprawnienia do pracy metodą EEG Biofeedback.
Zainteresowania naukowe oscylują wokół psychologii traumy, narratyzowania doświadczeń traumatycznych i egzystencjalizmu. Zainteresowania naukowo-praktyczne skupiają się w obszarze psychotraumatologii, interwencji w kryzysie, terapii traumy dzieci i młodzieży oraz psychologii transportu.