Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Czesław Marcisz

prof. dr hab. n. med.

Czesław Marcisz

 

Profil zawodowy

Pracownik naukowo-dydaktyczny i były prodziekan Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, doświadczony lekarz specjalista chorób wewnętrznych i geriatrii, odbył liczne szkolenia i staże w zakresie endokrynologii i geriatrii. Kierownik Katedry Pielęgniarstwa i Zakładu Gerontologii i Pielęgniarstwa Geriatrycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu. Przez kilkanaście lat był kierownikiem Kliniki Chorób Wewnętrznych.
Był promotorem 20 rozpraw doktorskich i 60 prac magisterskich. Prowadził szkolenia lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych. Pod jego kierownictwem specjalizację I stopnia uzyskało 12 lekarzy, a II stopnia – 16 lekarzy. Autor 128 publikacji naukowych, 39 rozdziałów książkowych i 188 doniesień zjazdowych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu medycyny, pielęgniarstwa i fizjoterapii.