logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Anna Paszkowska-Rogacz

dr hab. prof. nadzw. UŁ

Anna Paszkowska-Rogacz

 

Profil zawodowy

  • Psycholog, wieloletni pracownik dydaktyczny, autor narzędzi diagnostycznych, specjalizuje się w tematyce psychologii pracy i organizacji.
  • Trener umiejętności społecznych m. in. w zakresie komunikacji, asertywności, przywództwa, budowania zespołów oraz motywowania i oceny kadry.
  • Współtwórca uniwersyteckiego programu kształcenia doradców zawodowych na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej.
  • Autorka i współautorka 10 książek i ponad 50 artykułów naukowych poświęconych problematyce psychologii pracy i kariery zawodowej.