logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Piotr Ławacz

 

Piotr Ławacz

 

Profil zawodowy

Psycholog, coach (posiada akredytację ACC ICF). Dotychczas zrealizował ok. 900 godzin kwalifikowanego coachingu indywidualnego i grupowego oraz setki godzin coachingu umiejętności. Prowadzi własną Pracownię Rozwoju Osobistego WIN. Trener biznesu od 1993 roku; przeprowadził ok. 2000 dni szkoleniowych – treningów i warsztatów z zakresu psychologii biznesu, zarządzania, sprzedaży oraz coachingu. Doradca w dziedzinie zarządzania, komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej firmy – m. in. w zakresie pozyskiwania klientów, strategii i technik sprzedaży.
Prowadzi zajęcia m.in. na Studium Akademia Coachingu Biznesowego przy Agencji Rozwoju Pomorza, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Akademii Trenera w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Członek International Coach Federation (jest Liderem Komitetu Trójmiejskiego ICF), Polskiego Stowarzyszenia Coachingu i Rozwoju (pełni tam społecznie funkcję Dyrektora ds. Rozwoju i Szefa Oddziału Pomorskiego), współpracownik Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego.