logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Romulad Polczyk

dr hab.

Romulad Polczyk

 

Profil zawodowy

Psycholog, ukończył historię i teorię muzyki oraz psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wczesne zainteresowania badawcze skupiały się wokół problematyki poznawczych mechanizmów inteligencji. Późniejsze jego zainteresowania dotyczyły zagadnień związanych z sugestią i hipnozą. Obecnie zajmuje się pamięciowym efektem dezinformacji w kontekście pamięci świadka. Zainteresowania naukowe: 1. Wpływ sugestii i dezinformacji na pamięć świadka naocznego, 2. Statystyka i metodologia. Obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Ogólnych w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.