logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Jarosław Marciniak

 

Jarosław Marciniak

 

Profil zawodowy

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych Zarządzanie Pracą, ekspert w dziedzinie zarządzania pracą i prawa pracy. Od 20 lat zajmuje się zarządzaniem pracownikami - początkowo jako menedżer personalny, a od 11 lat jako konsultant, trener.
Autor ponad 300 artykułów, komentarzy, opracowań w zakresie zarządzania i prawa pracy, a także 12 książek z tego obszaru - w tym: „PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI W ZATRUDNIENIU. JAK W PRAKTYCE ZWALCZAĆ MOBBING I INNE FORMY DYSKRYMINACJI", Wyd. Alphapro 2004, „PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI W MIEJSCU PRACY. PORADNIK DLA PRACODAWCY", Wyd. Wolters Kluwer Polska 2008 oraz w roku 2010 "MOBBING, DYSKRYMINACJA, MOLESTOWANIE – ZASADY PRZECIWDZIAŁANIA".
Prowadzi własną działalność szkoleniowo-doradczą HR AUDYTOR, pracuje dla firmy Wolters Kluwer S.A., jako prawnik, ekspert HR, stale współpracuje z firmą szkoleniową Effect Group, dla której realizuje specjalistyczne szkolenia w dziedzinie zarządzania i prawa pracy. Jest również członkiem rady programowej Wydawnictw HR Wolters Kluwer i od 2008 roku członkiem jury ogólnopolskiego konkursu TOP MENEDŻER HR.