logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Andrzej Mroczek

 

Andrzej Mroczek

 

Profil zawodowy

Ekspert w zakresie: terroryzmu i terroru kryminalnego, przestępczości zorganizowanej, edukacji i zarządzania w stanach nadzwyczajnych i kryzysowych. Członek Rady Programowej Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas i Analityków Informacji oraz koordynator do spraw szkoleń Centrum Badań nad Terroryzmem CC. Ekspert Centrum Komunikacji Kryzysowej i Psychologii Śledczej. Ekspert w pierwszym w Polsce Prezydenckim Strategicznym Przeglądzie Bezpieczeństwa Narodowego. Były funkcjonariusz operacyjny Wydziału d/w z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw, służb specjalnych oraz główny specjalista Wydziału ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Autor publikacji prasowych i naukowych m.in. współautor książki „Terror w Polsce – analiza wybranych przypadków", Warszawa 2013.