Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Jan Gołębiowski

 

Jan Gołębiowski

 

Profil zawodowy

Psycholog, absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (rok uzyskania dyplomu 2001). Ukończył również studium podyplomowe dla biegłych sądowych na Uniwersytecie Śląskim (opiekun prof. J.Stanik), a także kurs w Stowarzyszeniu Psychologów Sądowych w Polsce dotyczący opiniowania psychologicznego na potrzeby procesowe. Biegły z listy Sądu Okręgowego w Warszawie w zakresie psychologii.
Brał udział w licznych kursach specjalistycznych obejmujących psychologię zaburzeń, patologię społeczną i metodykę profilowania sprawców przestępstw agresywnych (USA, Węgry).W latach 2005 – 2008 pracował jako psycholog w Sekcji Psychologów Komendy Stołecznej Policji. Od 2004 roku prowadzi zajęcia fakultatywne w Uniwersytecie SWPS „Wprowadzenie do Psychologii kryminalnej", „Przestępstwa seryjne – perspektywa psychologiczno- kryminologiczna".
W 2010r. założył Centrum Psychologii Kryminalnej. Członek warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, przez dwie kadencje był członkiem zarządu, koordynował Zespołu Psychologii Śledczej - www.ptp.org.pl/warszawa. Należy także do Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce www.spswp.org.pl. Jako reprezentant Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii www.pssiap.org uczestniczył w pracach nad Ustawą o Zawodzie i Samorządzie Zawodowym Psychologów.
Obecnie pracuje na Oddziale Psychiatrii Sądowej Mazowieckiego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.