Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Mieczysław Chęciek

dr

Mieczysław Chęciek

 

Profil zawodowy

Uzyskał tytułu doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy Realizacja jednostek mowy w jąkaniu. Podstawy kompleksowego programu diagnostyczno-terapeutycznego jąkających się (Uniwersytet Śląski w Katowicach); posiada III stopień specjalizacji zawodowej w zakresie logopedii (IKN w Warszawie), specjalizację w zakresie neurologopedii (Ministerstwo Zdrowia w Warszawie). Jest autorem ponad 90 publikacji, w tym ponad 60 na tematy związane z balbutologopedią (m.in. książek Jąkanie – diagnoza, terapia, program, Kwestionariusz Cooperów do Oceny Jąkania). Od ponad 30 lat prowadzi diagnozę i terapię osób z zaburzeniami płynności mówienia w ramach Specjalistycznego Centrum Terapii Jąkania w Wodzisławiu Śląskim, w tym intensywne turnusy terapeutyczne dla osób jąkających się i z giełkotem.
Ukończył różnorodne kursy, warsztaty naukowe, szkolenia w zakresie diagnozy i terapii jąkających się dzieci, młodzieży i dorosłych w kraju i za granicą. Odbyte staże: Klinika i Poliklinika Audiologiczna i Zaburzeń Mowy i Głosu Freie Universitaet w Berlinie, Centrum Terapii Mowy/Jąkania w Londynie, Studium Logopedii przy Uniwersytecie w Monachium i in.