logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Izabella Bednarczyk

dr

Izabella Bednarczyk-Bochenek

 

Profil zawodowy

Psycholog, adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim. Swój warsztat badawczy udoskonalała m.in. na University of Michigan (ICPSR Summer Program in Quantitative Methods of Social Research, Ann Arbor). Prowadziła kilkuletnie prace badawcze w ramach programu „Psychologiczne korelaty i konsekwencje kontroli procesu jedzenia", których rezultatem była rozprawa doktorska poświęcona stylom jedzenia. Jest autorem m.in. warsztatów dotyczących zastosowania psychodietetyki i psychologii zmiany w pracy z pacjentem chorym na cukrzycę, które prowadziła w ramach cyklicznych szkoleń dla pielęgniarek (Szkoła Edukacji Diabetologicznej Novo Nordisk SEDNO) oraz dla lekarzy (Program Poprawa Kontroli Glikemii wspierany przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne). Ekspert w Programie Activia (Danone) - współtwórca materiałów z zakresu zmiany nawyków żywieniowych. Od kilku lat prowadzi wykłady i warsztaty z psychologii jedzenia i odchudzania w ramach Studium Podyplomowego Psychodietetyka (Uniwersytet SWPS).