Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Grzegorz Wrona

lek. med.

Grzegorz Wrona

 

Profil zawodowy

Lekarz, specjalista w dziedzinie organizacji ochrony zdrowia, studia podyplomowe w zakresie zarządzania podmiotami leczniczymi; były dyrektor dużych podmiotów leczniczych w woj. wielkopolskim (lata 2000−2014); członek i przewodniczący rad społecznych podmiotów leczniczych, członek rady nadzorczej spółki prowadzącej podmiot leczniczy; członek zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego; członek rady społecznej w oddziale wojewódzkim NFZ, członek zespołu do spraw rozpatrywania zażaleń składanych do Prezesa NFZ na czynności dyrektora wojewódzkiego oddziału Funduszu dotyczące kontroli w zakresie monitorowania ordynacji lekarskiej; od 1997 r. praca w samorządzie lekarskim z pełnieniem funkcji wiceprzewodniczącego okręgowych rad lekarskich, członka Naczelnego Sądu Lekarskiego, przewodniczącego okręgowego sądu lekarskiego, od marca 2014 Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej; wykładowca prawa medycznego w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu i w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej; członek Rady Programowej i członek Redakcji rocznika Medyczna Wokanda.