Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Przemysław Bąbel

prof. dr hab.

Przemysław Bąbel

 

Profil zawodowy

Jest psychologiem, dyrektorem Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczącym Rady Dyscypliny Psychologia UJ oraz kierownikiem Zespołu Badania Bólu. Jest także prezesem Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej i członkiem Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk.
Prof. Bąbel prowadzi badania nad uczeniowymi mechanizmami wpływu placebo na ból, pamięcią bólu i czynnikami psychologicznymi wpływającymi na percepcję bólu. Zajmuje się także zastosowaniami analizy zachowania i psychologii pamięci w edukacji i terapii. Wyniki swoich badań publikuje nie tylko w najlepszych światowych czasopismach, w tym m.in. „Pain”, „Journal of Pain”, „European Journal of Pain”, „Clinical Journal of Pain”, „Pain Medicine”, „Memory”, ale są one dyskutowane w najważniejszych mediach na świecie, m.in. w „New York Times”, „New York Magazine”, „Daily Mail”, „CBS News”, „Mirror”, czy „Sunday Times”. Prof. Bąbel jest autorem i współautorem przeszło 100 publikacji naukowych, w tym 8 książek, m.in. „12 zasad skutecznej edukacji. Czyli jak uczyć, żeby nauczyć?” (GWP, 2015), „Trening pamięci. Projektowanie, realizacja, techniki i ćwiczenia” (Difin, 2011) oraz „Jak uczyć, żeby nauczyć” (WSiP, 2008). Jest także autorem ponad 100 publikacji popularnonaukowych.
Za swoją działalność na rzecz popularyzacji nauki otrzymał w 2008 r. Nagrodę Prezesa PAN „Złoty Umysł – Mistrz Popularyzacji Wiedzy”. W 2018 r. został laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, a w 2019 r. został wybrany członkiem („fellow”) Association for Psychological Science w uznaniu wybitnego wkładu w badania psychologiczne. W 2023 r. znalazł się w przygotowanym przez Uniwersytet Stanforda rankingu top 2% najbardziej wpływowych naukowców na świecie, których publikacje są najczęściej cytowane.