Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Eryk Ołtarzewski

 

Eryk Ołtarzewski

 

Profil zawodowy

Pedagog, socjoterapeuta. Absolwent Wyższej Szkoły Edukacji Wczesnoszkolnej w Mysłowicach, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Grzegorzewskiej w Warszawie, Podyplomowego Studium Terapii i Treningu Grupowego na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył Kurs Wprowadzający do Umiejętności Nauczycielskich przeprowadzony przez Mindfulness Association Polska. Uczestniczył w kursach uważności między innymi u dr. Lindy Lehrhaupt oraz w warsztacie Dr. Christophera Willard’a – Uważność w Pracy z Dziećmi i Młodzieżą. Prowadzi 8-tygodniowe Treningi Uważności dla dorosłych w The Mind Institute. Prowadzi wykłady i ćwiczenia w ramach studiów podyplomowych pt. "Uważność i Współczucie" na Uniwersytecie SWPS w Warszawie dotyczące uważności w pracy z dziećmi i młodzieżą. Wykładowca na platformie e-learningowej Wydawnictwa Forum Media Polska oraz autor artykułów w tym wydawnictwie o tematyce dotyczącej uważności dzieci. Tworzy i prowadzi zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży gimnazjalnej oparte na treningu uważności.