Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Barbara Jankowiak

dr hab.

Barbara Jankowiak

 

Profil zawodowy

Psycholog, psychoterapeuta, pedagog, adiunkt w Pracowni Promocji Zdrowia i Psychoterapii na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół funkcjonowania psycho-społecznego młodzieży, socjoterapii, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz jakości i trwałości związków partnerskich. Przez wiele lat pracowała jako wychowawczyni klasy zawodowej, psychoterapeutka w domu dziecka i w domu opiekuńczo-wychowawczym dla dziewcząt oraz w gabinecie prywatnym.

Jest autorką dwóch monografii: „Zachowania ryzykowne młodzieży. Studium teoretyczno-empiryczne” (Poznań, 2017) oraz „Aktywność seksualna nauczycieli a jakość i trwałość ich związków partnerskich” (Poznań 2010), redaktorką pracy zbiorowej: „Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Teoria i praktyka” (Poznań 2013), współredaktorką (wraz z dr hab. Agatą Matysiak-Błaszczyk) prac zbiorowych: „Kontrowersje wokół socjalizacji dziewcząt i kobiet” (Poznań 2016) oraz „Młodzież między ochroną a ryzykiem. Wspieranie rozwoju oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla adolescentów i adolescentek” (Poznań, 2017), autorką licznych artykułów w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych.