Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Paweł Schmidt

dr

Paweł Schmidt

 

Profil zawodowy

Doktor nauk technicznych, samodzielny pracownik naukowy AGH i wykładowca Modelowania Procesów Biznesowych oraz Procesów Projektowych na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Członek Stowarzyszenia Project Management Polska i Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Certyfikowany kierownik projektów (IPMA Project Manager Associate oraz PRINCE2® Practitioner).
Akredytowany trener metodyki PRINCE2® (PRINCE2® Approved Trainer). Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach i materiałach z zakresu modelowania pól fizycznych, analizy numerycznej, projektowania laboratoryjnych systemów pomiarowych, zarządzania projektami i modelowania procesów biznesowych. Product Manager i dyrektor zarządzający w firmie Profesal (Grupa ASTOR).
Projektant i główny wykonawca zintegrowanego systemu pomiarowego z przetwarzaniem i akwizycją danych pomiarowych w Laboratorium Wielkich Mocy Instytutu Elektrotechniki w Warszawie. Kierownik projektów ze specjalizacją w branży IT (udział w ponad 20 przedsięwzięciach jako kierownik projektu, wsparcie projektu lub kierownik zespołu zadaniowego), trener, wykładowca i konsultant w zakresie zarządzania projektami oraz procesowego zarządzania organizacją. Członek rad nadzorczych przedsiębiorstw przemysłu ciężkiego. Założyciel portalu branżowego www.pmanager.pl. Współwłaściciel i wiceprezes PM Spółka z o.o.