logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Joanna Metta-Pieszka

 

Joanna Metta-Pieszka

 

Profil zawodowy

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność neuropsychologia kliniczna. Związana zawodowo z: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, NZOZ PZP dla Dzieci i Młodzieży w Będzinie. Zrealizowała 5-letnie, teoretyczne i praktyczne, szkolenie specjalizacyjne w Gliwicach, Krakowie i Warszawie oraz uzyskała tytuł specjalisty psychologii klinicznej, subspecjalizacja neuropsychologia, egzamin w Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. Obowiązki zawodowe realizuje na oddziałach: neurologii, neurochirurgii, rehabilitacji medycznej. Zajmuje się diagnozą neuropsychologiczną u osób z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, jak również procesem rehabilitacji neuropsychologicznej. Członek zespołu diagnostyczno-terapeutycznego schorzeń neurorozwojowych w PZP dla Dzieci i Młodzieży. Ma doświadczenie zawodowe w obszarze orzecznictwa jako Biegły Sądowy i Konsultant ZUS. Autorka specjalistycznych szkoleń z zakresu postępowania diagnostycznego w neuropsychologii, realizowanych w placówkach oświatowych, medycznych i resortowych. Kierownik studiów podyplomowych z zakresu neuropsychologii na Uniwersytecie SWPS w Katowicach: Neuropsychologia kliniczna i diagnoza neuropsychologiczna w ujęciu praktycznym. Swoje kompetencje zawodowe doskonali na spotkaniach superwizyjnych oraz specjalistycznych szkoleniach z zakresu problemów neuropsychologii klinicznej. Jej zainteresowania zawodowe są zogniskowane wokół neuroanatomicznych korelatów zaburzeń neurobehawioralnych oraz problemów efektywności diagnozy, w tym diagnostycznej wartości testów przesiewowych w neuropsychologii klinicznej.