logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Iwona Szatkowska

dr hab.

Iwona Szatkowska

 

Profil zawodowy

Pracownik Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Prowadzi badania nad procesami poznawczymi u osób zdrowych oraz u pacjentów z uszkodzeniami mózgu. Jej zainteresowania obejmują również związki między procesami poznawczymi i emocjonalnymi. W swoich badaniach stosuje metody behawioralne i czynnościowy rezonans magnetyczny (fMRI).