logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Mariola Galanek-Nowak

 

Mariola Galanek-Nowak

 

Profil zawodowy

Psycholog, członek Zespołu Gliwickiego Ośrodka Adaptacyjno-Rehabilitacyjnego GOAR w Gliwicach. Posada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi fizycznie i umysłowo. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu diagnostyki i terapii neuropsychologicznej oraz wczesnego wspomagania rozwoju.