logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Ewa Wach

dr

Ewa Wach

 

Profil zawodowy

Biegły psycholog Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Biegły sądowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (rekomendacja nr 15). Posiada doświadczenie w opiniowaniu sądowym w sprawach karnych i cywilnych. Szczególnie zainteresowana problematyką świadków, sprawców, samobójstw, profilowaniem. Występowała w kilkudziesięciu konferencjach krajowych i zagranicznych, w tym w 11 konferencjach EAPL (Europejskiego Stowarzyszenia Psychologii i Prawa).