logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Agnieszka Haś

dr

Agnieszka Haś

 

Profil zawodowy

Biegły psycholog Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Interesuje się szczególnie problematyką rodzinną i nieletnich, małoletnich świadków pokrzywdzonych oraz dorosłych sprawczyń przestępstw. Wykładowca działającego przy Instytucie Centrum Edukacyjnego Nauk Sądowych.
Prowadzi szkolenia dla pracowników wymiaru sprawiedliwości (prokuratorów, sędziów), pracowników RODK oraz studentów psychologii i pedagogiki UJ. Jako pracownik Instytutu bierze udział w opracowywaniu opinii psychologicznych z różnych dziedzin psychologii: w sprawach rodzinnych, cywilnych, nieletnich, małoletnich świadków pokrzywdzonych oraz sprawców przestępstw.
Podnosi swoje kwalifikacje zawodowe m.in. poprzez udział w corocznych konferencjach European Conference on Psychology and Law, konferencjach International Association of Forensic Mental Health Services, czy zjazdach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.