Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Tomasz Rajtar

dr

Tomasz Rajtar

 

Profil zawodowy

Biegły psycholog Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Pedagog, adiunkt. Interesuje się problematyką niedostosowania społecznego nieletnich, zwłaszcza dziewcząt, oraz zjawiskiem cyberprzemocy wśród młodzieży. Wykładowca działającego przy Instytucie Centrum Edukacyjnego Nauk Sądowych. Prowadzi szkolenia dla pracowników wymiaru sprawiedliwości (prokuratorów, sędziów), pracowników RODK oraz studentów psychologii i pedagogiki UJ.
Jako pracownik Instytutu bierze udział w opracowywaniu opinii psychologicznych z różnych dziedzin psychologii: w sprawach rodzinnych, cywilnych, nieletnich, małoletnich świadków pokrzywdzonych oraz sprawców przestępstw.
Podnosi swoje kwalifikacje zawodowe m.in. poprzez udział w corocznych konferencjach European Conference on Psychology and Law, konferencjach International Association of Forensic Mental Health Services, czy zjazdach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.