logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Klaudia Piątek

 

Klaudia Piątek

 

Profil zawodowy

Posiada długoletnie doświadczenie w zarządzaniu reputacją oraz kreowaniu strategii i wizerunku instytucji publicznych, samorządowych oraz spółek handlowych. W swojej pracy prowadziła m.in. działania związane z media relations, tworzeniem tożsamości przedsiębiorstw, zarządzaniem sytuacją kryzysową, sponsoringiem, redagowaniem wydawnictw i content marketingiem. Współpracowała m.in. z takimi firmami i jednostkami jak: PwC Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Wrocławski, Roedl & Parter, WWF Polska, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Urząd Miejski we Wrocławiu, Fundacja Dzieci Niczyje, Comarch S.A., WARR S.A., Wrocławskie Centrum Badań EIT+ oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz. Obecnie pracuje jako konsultant ds. komunikacji społecznej w międzynarodowym projekcie Banku Światowego i Banku Rozwoju Rady Europy realizowanym w Polsce przez Ministerstwo Infrastruktury oraz PGW Wody Polskie. Odpowiedzialna jest m. in.: za działania PR, działania wizerunkowe w mediach społecznościowych oraz za koordynację wydarzeń marketingowych i komunikacyjnych.